Gulyás Andrea Katalin munkái a dimenziók misztériumának vizsgálatán, különböző rendszerek megfordításán és kifordításán, továbbá az analízis-szintézis kapcsolatának kibontásán keresztül - festmény, installáció és elektrografika formájában - értelmezik külső és belső valóságainkat. Asztal c. sorozatában a különböző rendszerek tanulmányozása során a szimbólumok kerültek a középpontba. Képei alapvető kérdésfelvetése, hogy a mindennapi életben általánosan jelenlévő szimbólumrendszerek és bizonyos hétköznapi tárgyak miként reagálnak egymásra, ha összeengedjük őket. A külön-külön már „betanult" jelentéssel bíró tárgyak és elemek képzettársításai hogyan befolyásolják asszociációs folyamatainkat? Szerves része ennek a megfigyelési tevékenységnek a tudatos észlelés gyakorlása is. Cél az elvonatkoztatás: a már gyerekkorunk óta megtanult és elsajátított sémák figyelmen kívül hagyásával rácsodálkozni egy-egy tárgyra, így feltárva azok rejtett valóságait, titkos lehetőségeit.

A Szimulákrumok című installációban három ház formájú „üvegkalitka" szerepel, melyek homokházakat zárnak magukba. Amikor valami vitrinbe kerül, a köréje boruló üvegfal egy szimulákrumot hoz létre. A tárgy elkezd máshogy viselkedni, egyszer csak elidegenített kuriózumként lesz jelen. Az installáció központi témájául a hányattatott sorsú peremvidék, az elöregedő vagy elszegényedő falvak problémája szolgál. Mezőszemere egy kicsiny, 1200 lelket számláló település Heves megyében. Gulyás Andrea tíz éve költözött ide Budapestről - megtapasztalva ezt az igen erőteljes környezetváltozást, a hirtelen léptékváltást, a szembeszökő szegénységet és az ezzel járó közönyt -, a falu sok inspirációt nyújtott számára. Az üvegházakban egyfajta „faluszeletek" láthatóak. Kimetszett, stilizált valóságdarabkák. Az oldalára borult, a kettéhasadt és a lebegő ház javítás után kiált, szinte cselekvésre sarkallja az embert: felállítani, helyére tenni, összeilleszteni! A cselekvés helyett azonban egy olyan burok öleli körbe ezeket a házakat, melyek a tökéletes forma illúzióját, szimulákrumát mutatják: az üvegházat.

Mi jelent számodra inspirációt? Hogyan hat rád a környezet, ahol alkotsz?