Melkovics Tamás szobrászati eszköztárának több éve alapjául szolgálnak a modulokból felépített struktúrák. Az elgondolás alapja az elektronikus „moduláris" zenéből ered, valamint a gyerekjátékokban, azon belül is a LEGO-ban megfigyelhető rendszerek nyújtják a legfontosabb inspirációs alapot. Célja ezen a területen továbbra is egy olyan rendszer megtervezése, ami hosszú távon szolgálhat alapul szobrászatában.

A 2020-as évben létrejött munkák leginkább a geometriai megfogalmazásra, a mértani pontosságra, az anyaghasználatra, valamint a csatlakozási pontok megfogalmazásának fontosságára mutattak rá. A rekomponálás egy teljesen új problémakör, amit az elmúlt időszakban készült munkák hívtak elő, ezeknek a szobroknak ugyanis nincs végleges, fix állapotuk, minden installálás alkalmával újabb és újabb kompozíciót mutatnak. Ez a tapasztalat arra mutat rá, hogy a személyes beavatkozás kulcsfontosságú. Látszólag a variációk száma végtelen, a különböző kompozíciók mégis eltérő minőségérzetet adnak. Tehát a számtalan variáció közel sem számtalan jó megoldást rejt. Továbbra is lényeges szerephez jut az intuíció.

A Blue kit című munka kiindulópontja a "the gravity is the glue" kijelentés volt. A végeredmény egy jól variálható szobrászati formakészlet lett, ami saját keretein belül számos variációban installálható. A rekomponálás gondolatkörének mentén haladva készült el a 60 formából építkező kompozíció, amely az elmúlt időszak formai elgondolásait és tapasztalatait foglalja magába. A formacsaládban az alkotóelemek mesterdarabként funkcionálnak a soron következő munkák megvalósításánál, elősegítve a szabad és gördülékeny térbeli komponálás folyamatát.

Ahogy Melkovics Tamás legtöbb munkája, úgy a Join is egy stáció. Érzések, emlékek, tapasztalatok, technikai döntések fizikai állomása. Személyes dialógus a szobrászat nyelvén. A kompozíció egyik alapgondolata egy gyerekkori emlék. A dán játékgyártó fröccsöntött műanyag-fáinak szokatlan összeállítása.

 

Hogyan élted meg az elmúlt egy év különös helyzetét? Hogyan hatott ez a művészetedre?