Barcsy-díj 2023 pályázati felhívás

2023.10.10 11:54:06 | ArtTér

Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester elhunyta után egy évvel Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította meg közérdekű közhasznú felajánlásával. 2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítványt, mely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által a művészeti anatómia tantárgyban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható Barcsay-jutalom mellett – immár attól függetlenül – minden évben

BARCSAY-DÍJAT

adományoz, pályakezdő fiatal művészeknek, akik olyan kvalitásos alkotásokat hoznak létre, melyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét, alkotói következetességét és a művészet iránt érzett alázatát.


A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek, akik 2023. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.

A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész plakettje és pénzjutalom jár. A díjátadással egy időben nyitjuk meg a kitüntetett művész/ek/ kamara kiállítását Szentendrén.

Az átadó ünnepséget várhatóan 2024. január 14-én, a Mester születésnapján, illetve az ehhez közelálló napok valamelyikén rendezzük meg.


FIGYELEM! A pályázat személyes leadásának, postára adásának vagy online benyújtásának határideje: 2023. NOVEMBER 12. ÉJFÉL.

Az ezt követően személyesen beadott, későbbi postai bélyegzővel feladott vagy későbbi dátumú e-mail-en érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázni a művész által összeállított portfólióval lehet. A portfóliónak tartalmaznia kell:

  • a pályázó rövid szakmai életrajzát;
  • a pályázó elérhetőségeit (lakóhely, telefonszám, e-mail cím, postacím);
  • a portfólióban katalógust, ennek hiányában minimum 10, maximum 15 db jó minőségű színes fotót kérünk a művész által legjobbnak ítélt alkotásairól, feltüntetve a mű címét, méreteit, technikáját és a készítés évét. (Amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a dokumentációt a pályázó, úgy nyomatékosan kérjük, hogy a művekről készült fotókat áttekinthető rendszerben, összekapcsolva-összefogva küldjék el. Borítékba, mappába rakott, nem rögzített fotókért/szövegekért felelősséget nem tudunk vállalni!)

A pályázatot – az előzőekben feltüntetett tartalommal, PDF formátumban, lehetőleg maximum 20 MB méretben – online is be lehet nyújtani a  barcsayjeno.alapitvany@gmail.com címre.

A személyesen leadott és a postán elküldött portfóliókat csak abban az esetben tudjuk visszaküldeni, ha – az anyag súlyát is figyelembe vevő – megfelelő névértékű magyar bélyeggel és pontos címmel ellátott borítékot is mellékelnek a pályázók. A válaszboríték nélküli dokumentációkat helyhiány miatt maximum HAT hónapig tároljuk, ezután nem vállalunk értük felelősséget.


A Barcsay Alapítvány kuratóriuma várhatóan december első napjaiban hozza meg a döntést, ezután a beküldött portfóliókat az Alapítvány székhelyén (2000 Szentendre Ilosvai Varga István 5.) vehetik át a pályázók, telefonon (+ 36 26 312 548), vagy az Alapítvány e-mail címén előre egyeztetett időpontban.

A pályázat eredményét 2023. december 15-ike után a MAOE (http://www.alkotok.hu/) honlapján tesszük közzé hivatalosan, a díjazottakat személyesen is értesítjük.

A pályázatra jelentkezők, az alábbi címre nyújthatják be/postázhatják pályázatukat, a portfóliót:

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
1055 Budapest Falk Miksa utca 30. fsz. 2.
Tel: 1-311-2479, Fax: 1-331-9304.

Szentendre 2023. október 9.

a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány
kuratórium

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow