PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Petőfi Kulturális Ügynökség és a bakonybéli bencés Szent Mauríciusz Monostor
képzőművészeti pályázatot hirdet

Békét teremtő magány címmel.

A kiírt pályázat célja az idén épp 1000 évvel ezelőtt, a királyi udvarból a bakonybéli remeteségébe visszahúzódó Szent Gellért püspök, bencés szerzetes lelkiségének megidézése a kortárs művészet különféle műfajain keresztül.
A beérkező pályaműveket szakmai zsűri bírálja el A zsűri által kiválasztott műalkotásokból a szentendrei MANK Galériában kiállítást rendezünk és a három legkiemelkedőbb pályamű alkotóját pénzjutalommal is díjazzuk. Továbbá az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án a reprodukált változatokat Bakonybélben, a Szent Mauríciusz Monostor környezetében, szabadtéri tárlat formájában is bemutatjuk.

A pályázat témája
A pandémia tapasztalatai csak még jobban felerősítették a jelen kor egyik nagy kihívását, az atomizálódó, individualizálódó társadalom magánytól való szenvedését. A félelemmel, szorongással teli egyedüllét, elhagyatottság sok kortársunk tapasztalata. Ugyanakkor minden korban voltak és vannak emberek – szentek és művészek egyaránt – akik tudatosan keresik a transzcendenssel megosztott magányt, mert lehetőséget látnak benne az emberi lét mélyebb dimenzióinak felfedezésére.
Az idén, épp 1000 évvel ezelőtt a királyi udvarból bakonybéli remeteségébe visszahúzódó Szent Gellértről feljegyzett legenda szerint- a szerzetes magányában, melyben íróként alkotott, előbb egy szarvasborjú, később pedig egy farkas lett a lakótársa, akik egymással és Gellérttel is békességben éltek. A két állat a középkori irodalom szimbólumai; míg előbbi a mély vágyaknak, utóbbi az indulatnak, az agressziónak a szimbolikus megjelenítője. A Bakonybélben remetéskedő Gellért egy, a magány adta marginális létet tudatosan választó és elfogadó ember ikonja, aki vágyai és indulatai integrálásával jutott el a belső harmóniához.
A marginalitás felvállalása a tudatos önkorlátozás és a pozitív lelkülettel belakott kereső, művészi magány az egyre égetőbb klíma-válság összefüggésében is előre vezető, járható utat kínál az emberiség számára.
Sőt, a remeteség életformája a képzőművészeti alkotótevékenységgel is sok szempontból rokon, hiszen a megismételhetetlen műalkotások is ihletett állapotban, a csend termékenységében, a külvilág befolyásaitól elzárva születnek meg. Ezen gondolatok alapján várjuk a pályázatra szánt műalkotások megküldését.

A pályázók festménnyel, grafikával, kisplasztikával, domborművel, fotóművészeti alkotással és iparművészeti műtárgyakkal is pályázhatnak a felhívásra. Fontos információ, hogy a jelentkezés által hozzájárulnak ahhoz is, hogy a műalkotásokról készített reprodukciók bemutatásra kerüljenek egy molinókiállításon keresztül is, valamint felhasználásra kerüljenek a tárlatokhoz kapcsolódó kommunikációs anyagokban is.

A pályázat benyújtására kizárólag elektronikus úton tudunk lehetőséget biztosítani.

Belépés

Regisztráció

Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tartalmát megismertem és megértettem (Adatkezelési tájékoztató)
Hozzájárulok, hogy a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a megadott személyes adataimat a www.alkotomuveszet.hu honlapon történő regisztráció és felhasználói fiók biztosítása céljából kezelje. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei

  1. A pályázó aláírásával hitelesített szakmai önéletrajz maximum 2 oldal terjedelemben, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a pályázó neve, születési hely és idő, állandó/levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, valamint a beadott pályamunka címe.
  2. A pályamű(vek) bemutatása maximum 2 oldal terjedelemben, amely tartalmazza a pályamű(vek) műfaját, méretét.
  3. Az elkészült pályamű(vek) digitális formátumban (maximum 10 MB méretben).
  4. Egy pályázó maximum 3 pályaművel jelentkezhet a felhívásra.

A pályázattal kapcsolatos határidők
A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 31.
A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követően legkésőbb 14 napon belül történik. A beérkezett pályaműveket szakértő zsűri értékeli. A zsűri által kiválasztott pályaműveket kiállítás keretében mutatjuk be a MANK Galériában.
A döntésről a pályázók – az eredménytől függetlenül – írásbeli értesítést kapnak az általuk megadott e-mail címre. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A pályázat díjazása
A kiállításra kiválasztott műalkotások közül a zsűri három pályaművet díjazásban részesít.
I. helyezett: a PKÜ által felajánlott bruttó 300 000 Ft
II. helyezett: a PKÜ által felajánlott bruttó 200 000 Ft
III. helyezett: a PKÜ által felajánlott bruttó 100 000 Ft

Külön díj: a Szent Mauríciusz Monostor felajánlása bruttó 100 000 Ft.
A különdíjban részesített eredeti műalkotás számára a Szent Mauríciusz Monostor kiállítási lehetőséget biztosít. Ennek részleteiről, és feltételeiről a különdíjban részesített képzőművész és a Szent Mauríciusz Monostor képviselője közvetlenül egyeztet.

Kiállítás
A legjobb pályaművek Szentendrén, a MANK Galériában kerülnek bemutatásra 2023. július 20. és szeptember 1. között. A pályázó a pályázatra való jelentkezéssel egyúttal elfogadja, hogy amennyiben a szakértő zsűri a pályaművét a kiállításon való bemutatásra kiválasztja, abban az esetben vállalja a mű beszállítását a MANK Galériába (szállítási cím: 2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) A szállítás idejéről és körülményeiről a kiállítás szervezőivel előzetesen egyeztetnek.
A reprodukált változatokból pedig 2023. augusztus 20-án Bakonybélben nyílik majd meg egy tárlat, a Szent Mauríciusz Monostor környezetében, a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat kisérőrendezvényeként.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az alkotomuveszet@petofiugynokseg.hu címen.

Belépés

Regisztráció

Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tartalmát megismertem és megértettem (Adatkezelési tájékoztató)
Hozzájárulok, hogy a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a megadott személyes adataimat a www.alkotomuveszet.hu honlapon történő regisztráció és felhasználói fiók biztosítása céljából kezelje. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.