Képtörténet – Kazi Roland: Relatív helyzetek egy golyó pályáján 8.

2022.01.28 09:00:00 | ArtTér

Kazi Roland, fotó: Sulyok Miklós

Egy kortárs műalkotás a legtöbb esetben már nem csak ecsettel és festékkel készül. Képtörténetek sorozatunkban megmutatjuk, hogyan lehet műtárgy az emberi test, egy videó, vagy éppen azok az anyagok, melyekben más már nem lát fantáziát. Ehhez pedig kreatív és intim alkotótereket fedezünk fel, ahol kortárs művészekkel találkozunk. A képek előtt állva pedig közösen kutatjuk fel mindazt, ami mögöttük van. Nézzük meg együtt, hogy miért is nem tud bárki ilyet festeni!

Kazi Roland összefüggő képalkotási folyamatokban gondolkodik. Munkáinak fókuszában a mozgások által generált helyzetek értelmezése áll. Grafikái és konstruált szerkezetei a valóságunkról, vagyis a valóságainkról gondolkodtatnak el. A dolgok lényege ugyanis mindig attól függ, hogy honnan, melyik oldalát nézzük. Vajon mindannyian ugyanazt a valóságot látjuk? Lássuk, hogyan gondolkodik erről a kortárs művész!

Cím: Relatív helyzetek egy toll pályáján 8.

Keletkezés éve: 2021

Technika: papír, toll

Méret: 61 x 91 cm

Ár: 150 000 Ft.

Az egymást követő munkáim mindig párbeszédben állnak egymással, hiszen legtöbbször egymásra épülnek. A most bemutatott grafikai sorozatomnak – és annak kiemelt darabjának is – fontos előzményei vannak. Így a kép értelmezéséhez három projektemet szeretném röviden bemutatni.

Megvilágításban a lightboxok

Az első sorozat a Relatív helyzetek egy golyó pályáján címet viseli, mely egy kifejezetten természettudományos ihletésű munka. Egészen pontosan Einstein relativitás elmélete inspirálta. Van Einsteinnek egy egyszerű és szemléletes példája, mellyel a relativitást magyarázta: képzeljük el, hogy egy mozgásban lévő vonaton egy ember áll, a kezében egy követ tart és ezt leejti maga elé. Az emberünk a kő mozgását egyenes vonalúnak érzékeli.  De ha egy külső megfigyelő látja ugyanezt – tehát a mozgó vonatot, rajta az embert, aki leejti a követ – akkor ő már parabolaívként észleli a leeső kő útját, mivel a kő és a vonat mozgása összeadódik. Ebben a példában az fogott meg igazán, hogy a különböző nézőpontok mennyire befolyásolják a külvilágból érkező információ kinyerését. Ahogy a legtöbb munkámban itt is a szubjektívitás, az észlelés és értelmezés kognitív folyamatai foglalkoztattak.

Kazi Roland Relatív helyzetek egy golyó pályáján 3. című alkotása. Fotó a művész jóvoltából.

Az einsteini példa mintájára építettem három kinetikus gépet, egy fotósorozat létrehozásának céljából. A megfigyelő az általam generált kinetikus térben maga a fényképezőgép, amely egy mozgásban lévő golyót fotóz hosszú záridővel. A golyó a példában szereplő követ testesíti meg. A kamerát és a golyót különböző módokon lehet megmozgatni, így akár a mozgó kamera a mozgó golyót is tudja fotózni. A fotók 10-12 másodperces záridővel készültek egy sötét szobában. A golyó foszforeszkál, ezáltal mozgás közben fényhatást is kelt, melynek az útvonalát rögzítettem a felvétel során. A fotókat később lightbox formában véglegesítettem, mivel ez a technika visszautal a munkamódszerre, hiszen ebben a helyzetben is a fény hívja elő a rajzolatokat. A folyamatban az érdekelt, hogy a kamera, mint megfigyelő mit érzékelt a mozgásból, miként értelmezte azt, egyáltalán annak látott-e mozgást?

A legtöbb munkámban pontosan ezek az ellentmondásos helyzetek foglalkoztatnak, melyek a szemlélő és a külvilág között játszódnak le.

A művek előtt állva a látogatónak lehetősége van arra, hogy kívülről szemlélje a történéseket, ugyanis a fotók alatt látható jelek a kamera és a golyó valós mozgását szemléltetik. Ezekből a látogató vissza tudja fejteni a mozgások valódi okát. Objektíven tud ítélkezni a látottakról, nem úgy, mint a kamera, ami sokszor félreérti a helyzetet, hiszen csakúgy mint Einstein példájában nincs azzal tisztában hogy valaminek a része, ő is mozog mindennel együtt.

Kazi Roland Relatív helyzetek egy golyó pályáján 1-3 című alkotása. Fotó a művész jóvoltából.

Ezek a különböző nézőpontok csak részleges információ befogadására alkalmasak, és nem ismerhető meg általuk a teljes igazság. Ez a munka reflektál azokra a hétköznapi helyzetekre, amelyben a megfigyelő egy adott nézőpontból ítélkezik, és onnan hozza meg a döntéseit. Az az információáradat, ami manapság többnyire a közösségi médiából érkezik, óriási terhet jelent a megfigyelőnek, hiszen nehéz kiszűrnie a valós dolgokat. Mikor az ilyen tartalmak sűrűjébe kerül az ember, könnyen elveszíti a realitásérzékét és létrehozhat magának egy alternatív valóságot, aminek a külvilághoz semmi köze. Azt gondolnánk, hogy ebben a bábeli könyvtárban, amit internetnek nevezünk bárki képes szert tenni valamilyen fokú tudásra, de sajnos pont az ellenkezője történik.

Az einsteini példában tulajdonképpen ezt az analógiát ismertem fel és ezt próbáltam meg kibontani a művészeten keresztül.

Rajzológép

A következő grafikai sorozat szintén az előbb bemutatott relativitáselméleten, és a mozgások összeadódásán alapul. A Relatív helyzetek egy toll pályáján ugyanúgy felfogható egyfajta mozgástanulmányként, csak egy klasszikusabb műfajban. Ezek tollrajzok, amelyek létrehozásához építettem egy kinetikus gépet.

Ebben a szerkezetben a rajzlap egy futószalagon van végtelenítve a toll számára. A rajzkarok és a futószalag motorjának fordulatát tetszőlegesen lehet szabályozni, így a több irányú mozgások összeadódása révén a toll egy folytonosan változó utat jár be. Ezáltal változatos mozgásformák jönnek létre, melyek izgalmas vonalhálókat generálnak.

Kazi Roland Relatív helyzetek egy toll pályáján 1-10. című alkotása. Fotó a művész jóvoltából.

Amikor ezen a munkán dolgoztam a természettudományos referencia mellett volt még egy vizuális is. Nagyon érdekelnek a korai analóg médiumok, különösen a 19. századi tudományos tablók, amelyek feltalálókhoz köthetők. Ilyen szekvenciái voltak Muybridge-nek és Marey-nak, akik a mozgást, az időt egy olyan pillanatban igyekeztek megragadni, amit az emberi érzékszervek már nem képesek felfogni. Ebben a munkában engem viszont – az előző projekthez hasonlóan – a rajzlap és a toll relatív helyzetei által generált útvonalak foglalkoztattak.

Az épített kinetikus szerkezet, mely a rajzokat létrehozta fontos része a folyamatnak, de nem kiállítási tárgyként tekintek rá, mivel ez is csak egy eszköz volt, akárcsak az előző sorozatban épített gépek.

A mindent megjelentő vonal

A harmadik fontos munka pedig szintén egy kinetikus objekt, ami tulajdonképpen egy vonalat mozgat. Az eddigiekből is jól látszik, hogy engem nagyon érdekel a vonal, ami a mozgás útjának a szemléltetője, vagy valamilyen időbeli dolognak a leírója. Van egy olyan típusú vonal, amely nem mozgást ír le, viszont egy időben történő eseményt ugyanúgy képes szemléltetni. Ez pedig maga a haranggörbe, vagy Gauss-görbe, amivel ezekben az időkben sajnálatos módon legsűrűbben a pandémia halálozási adatainál találkozhatunk. Viszont egy ilyen görbével nagyon sok típusú eseményt le lehet írni, így a Haranggörbe (Nematoda gaussi) című kinetikus munkámban ez a vonal egy szimbólummá vált.

Kazi Roland Haranggörbe (Nematoda gausi), installáció nézet. Fotó a művész jóvoltából.

Ez egy nagyon egyszerű szerkezet: egy posztamensbe helyezett motorok mozgatnak egy műanyag lécet, kiegyenesítik, majd lassan görbévé hajlítják. Ebben a vonalban rejtőzik valami olyan egyetemes igazság, amivel mindent le lehet írni. Tulajdonképpen ez a vonal az esszenciája annak, amit eddig kerestem. Ebben rejtőzik maga a mozgás, az elmozdulás legabsztraktabb formája.

Az előző munkák szempontjából ezt azért fontos megemlíteni, mert egy lezáró projektként, tekintek rá, amelyben összegződnek az eddigi gondolataim.

Hanggörbe (Nematoda gaussi), háttérben Relatív helyzetek egy toll pályáján 1-10. Fotó a művész jóvoltából.

Miközben dolgoztam rajta nagy hatást tett rám Leena Krohn Hotel Sapiens című regénye, melyben egy statisztikus rátalál az élő Gauss-görbére. Ezt az írást tovább gondolva a mű mellé egy szöveg társult, mely a haranggörbét, mint fiktív élőlényt mutatja be egy fiktív zoológiai kutatáson keresztül.

Tulajdonképpen arra próbálok ezzel kísérletet tenni, amire az író is kísérletet tett, ez pedig az, hogy ezt az absztrakt elemet belehelyezzek egy valóságos környezetbe. Eljátszani azzal, mi történik, ha életre keltjük ezt a vonallá redukált adathalmazt. Hogyan közeledik az emberek felé ez a lény, ebben a szédítően fejlődő világban, amit paradox módon a tudományellenesség szülte áltudományok, hiedelmek és a képzeletbeli politikai háttérhatalmak uralnak. Egy ilyen világban a tudománynak szinte esélye sincs autentikusnak mutatkozni. Viszont mindig lehetőségünk van azzal a bizonyos közhellyel élni: Minden nézőpont kérdése.

Az időtlenség terei című kiállítás enteriőrje.

Kazi Roland Az időtlenség terei című kiállításán mindhárom projekt megtekinthető, egészen február 13-ig a Műcsarnokban.

A Képtörténetek sorozatban bemutatott műalkotások a MANK közreműködésével megvásárolhatóak a publikálás hónapjában, így Kazi Roland Relatív helyzetek egy golyó pályáján 8. című alkotása is 2022. februárjában. Kapcsolatfelvétel: kozonseg@alkotomuveszet.hu

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
szolke_online_kiallitas_
szolke_online_kiallitas_2
szolke_online_kiallitas_3
szolke_online_kiallitas_4
szolke_online_kiallitas_5
szolke_online_kiallitas_6
szolke_online_kiallitas_7
szolke_online_kiallitas_8
szolke_online_kiallitas_9
szolke_online_kiallitas_10
szolke_online_kiallitas_11
szolke_online_kiallitas_12
szolke_online_kiallitas_13
szolke_online_kiallitas_14
szolke_online_kiallitas_15
szolke_online_kiallitas_16
szolke_online_kiallitas_17
szolke_online_kiallitas_18
szolke_online_kiallitas_19
szolke_online_kiallitas_20
szolke_online_kiallitas_21
szolke_online_kiallitas_22
szolke_online_kiallitas_23
szolke_online_kiallitas_24
szolke_online_kiallitas_25
szolke_online_kiallitas_26
szolke_online_kiallitas_27
szolke_online_kiallitas_28
szolke_online_kiallitas_29
szolke_online_kiallitas_30
szolke_online_kiallitas_31
szolke_online_kiallitas_32
szolke_online_kiallitas_33
szolke_online_kiallitas_34
szolke_online_kiallitas_35
szolke_online_kiallitas_36
szolke_online_kiallitas_37
szolke_online_kiallitas_38
szolke_online_kiallitas_39
szolke_online_kiallitas_40
szolke_online_kiallitas_41
szolke_online_kiallitas_42
szolke_online_kiallitas_43
szolke_online_kiallitas_44
szolke_online_kiallitas_45
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_naprol_napra_1
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_2
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_3
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_4
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_5
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_6
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_7
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_8
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_9
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_10
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_11
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_12
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_13
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_14
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_15
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_16
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_17
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_18
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_19
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_20
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_21
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_22
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_23
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_24
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_25
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_26
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_27
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_28
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_29
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_30
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_31
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_32
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_33
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_34
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_35
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_36
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_37
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_38
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_39
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_40
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_41
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_42
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_maoe_foto_
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_2
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_3
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_4
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_5
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_6
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_7
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_8
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_9
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_10
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_11
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_12
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_13
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_14
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_15
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_16
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_17
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_18
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_19
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_20
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_21
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_22
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_23
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_24
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_25
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_26
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_27
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_28
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_29
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_30
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_31
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_32
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_33
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_34
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_35
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_36
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_37
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_38
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_39
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_40
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_41
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_42
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_eukarisztia_
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_2
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_3
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_4
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_5
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_6
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_7
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_8
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_9
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_10
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_11
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_12
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_13
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_14
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_15
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_16
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_17
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_18
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_19
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_20
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_21
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_22
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_23
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_24
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_25
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_26
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_27
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_28
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_29
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_30
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_31
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_32
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_33
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_34
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_35
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_36
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_37
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_38
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_39
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_40
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_41
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_42
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_43
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_44
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_45
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_46
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_47
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_48
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_49
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_50
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_51
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_52
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_53
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_54
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_55
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_56
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_57
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_58
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_59
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_60
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_61
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_62
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_63
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_64
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_65
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_66
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds