Kitüntetések Szent István királyunk ünnepén

2016.08.22 11:24:24 | Hírek

2016. augusztus 20-án, a Városháza dísztermében rendezett városi ünnepség keretében adták át az idei szentendrei kitüntetéseket.

Szentendre Város Díszpolgáracímet nyert eldr. Fodor Pálturkológus, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, a Történettudományi Intézet igazgatója, aki idén magas rangú állami elismerést is kapott: a Pesti Vigadóban megrendezett állami ünnepségen aMagyar Érdemrend középkeresztjekitüntetést vehette át.

Pro Urbe Emlékérmetkapottdr. Sigora Évagyermekorvos,Kívés Zoltándiakónus, hitoktató, a Szentendrei Karitász Szolgálat vezetője és aSzentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége, Papp Kornélia vezetésével.

Dr. Czuprák Ottóné, a Templomdombi Általános Iskola tanára munkájának elismerésekéntPedagógus Szakszolgálati Emlékérmetkapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A díjat szintén az ünnepség keretében adták át.

aug20 (13)aug20 (14)

Szentendre Város Díszpolgára 2016: dr. Fodor Pál

Dr. Fodor Pál nemzetközileg is elismert tudós, a szentendrei közélet meghatározó alakja.

Az 1980-as évektől kutatja az Oszmán Birodalom 14–17. századi történetét, akadémiai nagydoktori értekezését a Szulejmán-kori oszmán közigazgatás változásairól írta. Írásai a szakma alapművei közé tartoznak, a magyar mellett német, angol, francia, lengyel és török nyelven jelentek meg a legfontosabb hazai és nemzetközi folyóiratokban, kiadóknál. Munkáját hazai és nemzetközi szinten is elismerések övezik: 2011-ben megkapta a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét, míg Törökországban a Török Történeti Intézet tiszteletbeli tagjává választotta. Mozgatórugója a szigetvári kutatásoknak, ahol világraszóló felfedezéseket tettek tavaly decemberben.

Pályája kezdete óta aktív résztvevője a hazai szakmai szervezeteknek, fáradhatatlan közösségszervező, önzetlen munkájának köszönhetően számtalan előadás és találkozó zajlott le Szentendrén is. A helyi közélet ismert és elismert alakja. Alapítója a helyi polgári és civil köröknek, a rendszerváltás után építette a helyi összefogást, és meghatározó alakja lett a konzervatív erőknek. 2012 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, egyben a Történeti Intézet igazgatója. Szentendrén 1980 óta él feleségével, két felnőtt fia van.

aug20 (15)aug20 (17)

Pro Urbe Emlékérem: dr. Sigora Éva

Dr. Sigora Éva 36 éven keresztül odaadóan, fáradtságot nem kímélve látta el a szentendrei gyermekeket, mint gyermekorvos, idén vonul nyugállományba.

Sigora Éva a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett, gyermekorvosnak készült, de elsőként Veszprémben helyezkedett el a kórszövettanon, majd itt folytatta a Veszprémi Gyermekkórházban gyermekorvosként. 1979 óta dolgozik Szentendrén körzeti gyermekorvosként.

1980 óta él a városban és igyekezett a körzete szolgálatára állni éjjel-nappal. Szentendrén az eltelt évek alatt részt vett az iskolai egészségnevelés, az elsősegély ellátás munkájában, a védőoltások, fejlődésvizsgálatok és bölcsődei tájékoztatók is feladatai közé tartoznak. Az Önkormányzat Egészségügyi Bizottság munkájában két cikluson át vett részt.

A gyermekekkel mindig közvetlen, baráti volt a kapcsolata, a szülőket pedig az önálló, felelősségteljes nevelésre bíztatta. Áldozatos munkájával, szakmai alázatával és emberségével mindannyiunk elismerését kivívta.

aug20 (16)

Pro Urbe Emlékérem: Kívés Zoltán

Kívés Zoltán, „ZÉ” – ahogy többen ismerik – a Szentendrei Karitász Szolgálatnak 1992 óta tagja és 2007 óta vezetője. Nagyon nagy elkötelezettség és igazi keresztényi szeretet vezérli a legelesettebbek, és kicsinyek segítésében. A Karitász tevékenységéhez tartozik a szegények segítése ruházattal, élelemmel, pénzzel, és nem csak egy egyszerű gesztussal, hanem meghallgatással, beszélgetéssel, odafigyeléssel.

Kiemelkedő és figyelemreméltó tevékenysége hosszú évek óta a legszegényebb családok gyermekeinek nyári táborának szervezése. Nemcsak a kisebb gyermekek felé van figyelme, hanem a kallódó fiatalok problémáival is törődik. Nagyon sokan járnak hozzá egy kis beszélgetésre, sok programot szervez számukra is, és különösen fontos, hogy a kallódó fiatalokat is próbálja bevonni a karitász tevékenységébe.

aug20 (18)

Pro Urbe Emlékérem: Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége

A Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége (SZÓNÉK) 2016-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. 1991-től minden évben tematikus szakmai továbbképzést tartanak jeles előadókkal, kismesterséget átadókkal. Tevékenységük háromkötetes módszertani könyv formájában, „Szájról szájra, kézről kézre” címmel látott napvilágot. Az elmúlt évek során több kiadása bizonyítja sikerét nem csak hazánkban, de határon túl is a magyar nyelven nevelő óvodapedagógusok körében. 2001-től tagjai a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének (NÓÉ). Felkérésekre előadóként, kézműves-programokkal segítik az óvónők munkáját. 2004-től évente megrendezik az őszi szakmai találkozójukat Szentendrén a Skanzenben, Teréz-nap néven, melyen 300-400 óvónő vesz részt határon innen és túl. Az Egyesület által létrehozott, Néphagyományőrző Mesteróvoda címet a Kárpát-medencében jelenleg öt óvodai közösség viselheti. 2011-ben húszéves tevékenységükért Miniszteri Elismerő Oklevélben részesültek.

aug20 (12)

Pedagógus Szakszolgálati Emlékérem: dr. Czuprák Ottóné

Dr. Czuprák Ottóné, Márta néni Kalocsáról, az első munkahelyéről került Szentendrére, s 1991 óta tagja a Templomdombi Általános Iskola tanári közösségének. 11 évig igazgatóhelyettesként segítette az iskola szakmai munkáját. Kiváló felkészültsége, gyakorlati tapasztalatai és emberi értékei alapján mindvégig a nevelőtestület elismert és tisztelt pedagógusa volt.

Munkáját az alaposság, a precízség, és a nagyfokú nyitottság jellemezte. Példaértékű lelkesedése, jobbítani akarása, amely folyamatos önképzésre és megújulásra késztette, minta minden kolléga előtt. Június közepén útjára engedte utolsó osztályát, s pályája végéhez érkezett. 40 éves kiemelkedő munkájáért Pedagógiai Szolgálati Emlékéremben részesült.

aug20 (7)

Az ünnepségen köszöntőt mondott Verseghi-Nagy Miklós polgármester:“Augusztus 20-a az államalapítás, államalapító Szent István király ünnepe, az a nap, amikor őseink és nagyjaink előtt fejet hajtva azt ünnepeljük, hogy magyarok vagyunk, magyarok maradtunk, MI MAGYAROK EGY NEMZET VAGYUNK. Nem volt könnyű mindig magyarnak lenni, a vérzivataros századokban sok vereség ért bennünket, és az összetartás sem mindig sikerült, de felálltunk a veszteségekből, és az összetartó erőket is mindig sikerült megtalálni. Hogy mi segíthetett ebben az elődeinknek, és mi segít nekünk ma? Segít az emlékezés, de nem az a híres „sírva vigadós”, hanem a nagyokra való emlékezés. Meg kell találnunk azokat a pontokat, azokat a fogódzókat és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akikre felnézve emelt fővel, büszkén mondhatjuk, magyarok vagyunk. István király a legelső ezek közül, aki kemény kézzel, határozottan, de fiához írt intelmei szerint szelíd erőszakkal elérte, hogy gyökeret vertünk, hozzá olyan erős gyökeret, hogy sikerült megmaradnunk és nyomot hagynunk Európán és az egész világon is.”(A teljes beszédittolvasható.)

aug20 (10)

Ünnepi beszédet mondott Hóvári János, a MANK főigazgatója, a Zrínyi Emlékév Emlékbizottság elnöke, aki nemcsak Szent István királyunk megőrzendő örökségét emelte ki, hanem helyi szellemi értékeinket is:“Szentendre olyan örökséget hordoz, amely alapvető a magyar kultúra történetében. Ferenczy Károly, Barcsay Jenő, Czóbel Béla vagy a nemrégiben elhunyt Deim Pál munkássága – hogy csak néhány nevet említsek – arra kötelez bennünket, hogy a magyar szellemet, és benne persze az egyetemességet, nagyon tisztelnünk kell. Ha ezt tesszük, s ezt még környezetünktől is elvárjuk, méltóak leszünk Szent István szellemiségéhez. S ha a nagy király nálunk támad fel, azt mondhatjuk: „Felség, az ország egy része ugyan elveszett, de a magyar keresztény európai szellemiséget őrizzük! Lélekben erősek vagyunk, s a régi katedrálisok építőmestereinek szorgalmával és kitartásával építjük világunkat tovább, itt Szentendrén, valamint mindenhol másutt is, ahol csak megfordulunk!” (A teljes beszédittolvasható.)

 

Az ünnepi műsorban közreműködött Sasvári Borbála és Sasvári Bertalan népzenészek, Trombitás Titánia és Kerényi Tamás táncművészek. A SZÓNÉK hagyományaihoz híven közös énekkel köszönte meg a díjat, Szigethy Ildikó pedig egy kenyérről szóló ízes népmesével gazdagította a közönséget. Az eseménysor narrátora Török Olivér volt, főszervezője Kóbor Edit protokoll vezető.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Az új kenyeret hagyományosan városunk felekezeteinek vezetői szentelték fel egy ökumenikus szertartás keretében. Idén újdonságként a megszentelt kenyeret közösen fogyasztották el az ünnepség résztvevői. A közösség építése és az új kenyér ünneplése jegyében mindenki hivatalos volt a fogadásra, ahol a zsíros kenyérhez a Szilágyi Pékség sütötte frissen a kenyeret, hozzá az eredeti, városi Kőhegy bort pedig Hidegkuti Gergely hozta, aki hosszú évek után újjáélesztette a szőlőtermesztést Szentendrén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az estet a Szentendrei Új Kamarazenekar ünnepélyes koncertje zárta a Református Templom kertjében.

Fotók: Paraszkay György

 

 

 

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
szolke_online_kiallitas_
szolke_online_kiallitas_2
szolke_online_kiallitas_3
szolke_online_kiallitas_4
szolke_online_kiallitas_5
szolke_online_kiallitas_6
szolke_online_kiallitas_7
szolke_online_kiallitas_8
szolke_online_kiallitas_9
szolke_online_kiallitas_10
szolke_online_kiallitas_11
szolke_online_kiallitas_12
szolke_online_kiallitas_13
szolke_online_kiallitas_14
szolke_online_kiallitas_15
szolke_online_kiallitas_16
szolke_online_kiallitas_17
szolke_online_kiallitas_18
szolke_online_kiallitas_19
szolke_online_kiallitas_20
szolke_online_kiallitas_21
szolke_online_kiallitas_22
szolke_online_kiallitas_23
szolke_online_kiallitas_24
szolke_online_kiallitas_25
szolke_online_kiallitas_26
szolke_online_kiallitas_27
szolke_online_kiallitas_28
szolke_online_kiallitas_29
szolke_online_kiallitas_30
szolke_online_kiallitas_31
szolke_online_kiallitas_32
szolke_online_kiallitas_33
szolke_online_kiallitas_34
szolke_online_kiallitas_35
szolke_online_kiallitas_36
szolke_online_kiallitas_37
szolke_online_kiallitas_38
szolke_online_kiallitas_39
szolke_online_kiallitas_40
szolke_online_kiallitas_41
szolke_online_kiallitas_42
szolke_online_kiallitas_43
szolke_online_kiallitas_44
szolke_online_kiallitas_45
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_naprol_napra_1
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_2
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_3
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_4
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_5
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_6
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_7
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_8
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_9
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_10
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_11
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_12
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_13
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_14
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_15
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_16
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_17
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_18
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_19
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_20
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_21
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_22
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_23
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_24
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_25
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_26
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_27
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_28
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_29
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_30
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_31
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_32
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_33
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_34
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_35
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_36
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_37
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_38
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_39
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_40
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_41
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_42
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_maoe_foto_
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_2
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_3
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_4
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_5
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_6
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_7
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_8
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_9
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_10
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_11
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_12
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_13
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_14
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_15
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_16
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_17
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_18
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_19
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_20
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_21
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_22
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_23
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_24
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_25
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_26
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_27
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_28
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_29
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_30
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_31
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_32
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_33
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_34
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_35
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_36
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_37
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_38
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_39
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_40
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_41
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_42
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_eukarisztia_
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_2
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_3
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_4
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_5
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_6
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_7
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_8
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_9
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_10
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_11
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_12
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_13
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_14
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_15
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_16
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_17
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_18
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_19
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_20
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_21
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_22
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_23
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_24
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_25
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_26
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_27
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_28
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_29
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_30
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_31
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_32
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_33
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_34
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_35
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_36
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_37
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_38
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_39
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_40
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_41
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_42
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_43
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_44
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_45
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_46
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_47
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_48
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_49
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_50
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_51
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_52
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_53
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_54
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_55
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_56
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_57
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_58
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_59
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_60
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_61
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_62
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_63
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_64
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_65
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_66
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds