Magyarország tragédiája

2016.07.31 08:15:51 | Hírek

„Magyarország nagy tragédiája, amelyet csak Trianon tudott felülírni, hogy a birodalom a 16. század közepén elvesztette erejét, és régi dicsőségünk, középhatalmi pozíciónk soha nem tért vissza. A 16. század az átrendeződés időszaka volt, új hatalmak jelentek meg, amelyhez hasonlót talán csak a 20. században láthattuk” – mondta el Dr. Hóvári János, a „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” Emlékév Emlékbizottság elnöke a Gyulai Végvári Napok keretében tartott előadásán, július 29-én.

Új korszak érkezett el, amelyben a pénz és a fegyver többet nyomott a latba, mint a jól csengő címek. Ez az új rendszer Nyugat-Európában alakult ki: új világlátás, termelési mód, effektív gazdálkodás, racionalizmus hódított, amely a feudális világtól sok tekintetben idegen volt. Erre épültek fel a hatalmi struktúrák, amelyek hatással voltak a brit világra, a skandináv part menti vidékekre és Kelet-Európára is. Miközben meg kellett volna találni a helyünket a nyugatról jövő struktúrában, megérkeztek a keleti hódítók, akikkel már a 14. század óta küzdöttünk.

Nyugat-Európában is új hatalmak jelent meg: Franciaország és a Német-Római Császárság Habsburg-uralkodókkal az élen. A két hatalom közti harcok természetesen kihatottak Magyarországra és Lengyelországra. „Ezzel párhuzamosan a keleti végeken is új nagyhatalmak jelentek meg: egyrészt az Oszmán Birodalom, amely a 16. század elejére 17 millió lakossal rendelkezett, Szulejmán szultán apja, Szelim szultán keleti hódításainak köszönhetően, másrészt a Moszkvai Fejedelemség, amely ekkor még kapcsolatokat fejleszt – Magyarország küldött például elsőként ágyúöntő mestereket az oroszoknak –, majd a 18. század elejére vált olyan veszedelmes hatalommá, amely tönkretette a lengyeleket. Akik a magyaroknak az oszmánok, a lengyeleknek az oroszok voltak” – mondta előadásában Dr. Hóvári János.

Hunyadi János volt az a magyar politikus, aki megértetette, hogy a török birodalom nem játékszer, és egész életét a török hadak megfékezésére áldozta. Nagy csatáit ugyan elveszítette, de 1456-ban világméretű győzelmet aratott, Nándorfehérvárnál ugyanis megállította a török hadakat. Dr. Hóvári János ennek okait az akkori tiszti karban látja. Megvolt Hunyadi Jánosban ugyanis a szervezési erő, ezzel együtt azok a katonák, akikkel ezt meg lehetett valósítani. Hunyadi tisztában volt azzal, hogy Magyarország ereje csak arra elég, hogy megállítsa a törököket, de hogy visszaszorítsa őket, nemzetközi összefogásra, egy keresztes hadjáratra van szükség.

Lázas szervezkedés folyt, hogy nagy keresztes hadjárat induljon a nándorfehérvári győzelem folytatásaként. Kapisztrán az utolsó fájdalmai közepette mindent megtett, hogy a keresztény világot mozgósítja, Újlaki Miklós pedig már Boszniában volt, amikor Hunyadi János megkapta a pestist, és pár hét alatt meghalt, vele együtt pedig elveszett a remény. Fia, Hunyadi Mátyás azonban szembe ment apja politikájával, és a közép-európai civakodásban áldozta fel Magyarország erejét. „Akkor, amikor Vitéz János, Hunyadi külügyminisztere számon kérte ezt a nagy királyon, börtönbe és házi őrizetbe került többekkel együtt. Ez a hiba, a külpolitika félreértelmezése, okozta Magyarország vesztét. Remélték csak, hogy az Oszmán Birodalom keletre fordul, ahol már korábban is hatalmas területeket szereztek meg” – fogalmazott az Emlékbizottság elnöke.

Ebben az időben, ha a törökök megindultak, 60-70 ezres hadsereget tudtak görgetni magukkal, Franciaország, vagy Lengyelország ezzel szemben csupán 30-40 ezres haderőt állíthatott volna ki. Ez elég lett volt Bajorország ellen, be lehetett volna vonulni Észak-Itáliába, de a törökök ellen kevésnek bizonyult. Ellenük 50-60 ezres seregre volt szükség. A katonáskodáshoz professzionális ismeretek kellettek, amit csak nemzetközi összefogással lehetett volna kiállítani. A Jagello királyok foglalkoztak ugyan ezzel a gondolattal, de a 16. század elejére fellángolt a Habsburgok és a franciák közötti ellentét, a lengyeleket pedig lekötötte Oroszország. Magyarország tehát magára maradt 30 ezres katonaságával – foglalta össze Dr. Hóvári János.

Szulejmán szultán új koncepcióval kezdte meg uralkodását és elhatározta, hogy olyan nagy uralkodó lesz, mint a Római Császárság vezetői. Szulejmán tanácsadói ráadásul úgy vélték, a keleti hódításokhoz hasonló benyomulásra van szükség nyugaton is. Felépítették a koncepciót Közép-Európa meghódítására. Első próbálkozása, 1521-ben Nándorfehérvár elfoglalása, sikeres volt. Majd 1526-ban, a mohácsi csatával Magyarország sorsa nem azért pecsételődött meg, mert 15 ezer magyar és hatezer cseh katona a harctéren halt – a csehek legnagyobb temetőjét az országon kívül úgy hívják, hogy Mohács –, hanem mert kettészakadt az ország. Szapolyai János erdélyi fejedelem úgy gondolta, hogy török segítséggel kell küzdeni, mások hűek maradtak Hunyadi János eszmei világához. A törökök jól tudták ugyanis, hogy ha nem tudják elfoglalni az országot, meg kell osztani az országot.

Szulejmánék tudták, hogy akkor tudják elfoglalni Magyarországot, ha a nyugati várvédőt, Bécset elfoglalják. Bécset kemény ostrom alá vették 1529-ben, majd az 1532-es szultáni hadjárat is ezt célozták meg, de Kőszegnél megálltak, és nem merték megtámadni a Német-Római Császárság hadait. Ibrahim nagyvezér tervei, aki egy európai típusú, Európában domináló Oszmán Birodalomban gondolkodott, dugába dőltek. Más gondok erősödtek meg ugyanis a törököknél: háború indult Perzsiával, Irakkal és a spanyol flottával a Földközi-tengeren. Ekkor kellett volna egységet kovácsolni Magyarországon, de ez nem sikerült. Több táborra szakadt az ország, sokan egyikből a másikba is csapódtak. Több főúr kezdett tárgyalásokba a törökökkel, hogy saját földet, országot kapjanak szolgálataikért. Amint Dr. Hóvári János fogalmazott: „Sok esetben a történészek is félnek megírni az igazságot.”

Szapolyai János 1540-ben meghalt, és a törökök a magyar megosztottság fenntartására 1541-ben az ország közepét elfoglalták. „Ennek eredményeként három részre szakadt az ország az Erdélyi Fejedelemséggel, a török hódoltsági területtel és a nyugathoz közel álló országrésszel. Ennek hatásai ma is érzékelhetők. Mindenki büszke magyar volt ugyan a maga módján, de egy irányba nem tudtak húzni. Ebből fakadnak a belső háborúk, és ennek áldozata volt Gyula. Nehéz megmagyarázni, hogy magyarok miért öltek magyarokat” – mes
élte az elnök. A hódoltsági Magyarország magára maradt, és ugyan kialakult paraszti társadalma, önszerveződés indult, de két oldalról adóztatatták: a törökök és a végvári katonaság.

Eger hatalmas erőd ebben az időben, Dobó István és katonái felkészülten várták a törököket, akikről ugyanez nem volt elmondható, így sikerült megvédeni a várat. Hamarosan békekorszak köszöntött be, Egertől Komáromon keresztül, Szigetváron át az Adriáig. A végvári vonal megszervezése hatalmas feladat volt több mint kétszáz várral, őrtoronnyal, köztük három fő várral: Egerrel, Gyulával és Szigetvárral. Ezen központokból tartották kézben a vidék ügyeit, rettegésben tartották a törököket. A budai és a temesvári pasa rimánkodva kért segítséget a szultántól egy hadjárat megindítására. 1556-ben a magyarországi török haderő ugyanis mindössze tízezer katonával próbálta ostromolni a végvárakat, amelyek igyekeztek minél jobban szétrombolni a török struktúrákat. Zrínyi Miklós és Kerecsényi László, a szigetvári és a gyulai várkapitány pontosan tudta, hogy lassanként, lépésről lépésre kell felmorzsolni az ellenség seregeit.

Az 1556-os hadjárat okai között sorolta fel Dr. Hóvári János, hogy a szultán elhallgattassa azon hangokat, amelyek a birodalom élén fiatalabb, hadjáratokat indító szultánt láttak volna szívesen. A katonaság számára is előnyös volt egy hadjárat, hiszen előmenetellel kecsegtetett, és a hódítások alkalmával rabolt ékszerek is az ő vagyonukat növelte. A közben szerzett rabszolgák is sokat értek a birodalom számára, akik esetében fontos volt, hogy értsenek a földműveléshez, valamint különböző mesterségekhez, de az okok között találjuk az Erdélyi Fejedelemség és a Királyi Magyarország közötti háborút. Az Erdélyi Fejedelemség ugyanis segítséget kért a szultántól.

 

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
szolke_online_kiallitas_
szolke_online_kiallitas_2
szolke_online_kiallitas_3
szolke_online_kiallitas_4
szolke_online_kiallitas_5
szolke_online_kiallitas_6
szolke_online_kiallitas_7
szolke_online_kiallitas_8
szolke_online_kiallitas_9
szolke_online_kiallitas_10
szolke_online_kiallitas_11
szolke_online_kiallitas_12
szolke_online_kiallitas_13
szolke_online_kiallitas_14
szolke_online_kiallitas_15
szolke_online_kiallitas_16
szolke_online_kiallitas_17
szolke_online_kiallitas_18
szolke_online_kiallitas_19
szolke_online_kiallitas_20
szolke_online_kiallitas_21
szolke_online_kiallitas_22
szolke_online_kiallitas_23
szolke_online_kiallitas_24
szolke_online_kiallitas_25
szolke_online_kiallitas_26
szolke_online_kiallitas_27
szolke_online_kiallitas_28
szolke_online_kiallitas_29
szolke_online_kiallitas_30
szolke_online_kiallitas_31
szolke_online_kiallitas_32
szolke_online_kiallitas_33
szolke_online_kiallitas_34
szolke_online_kiallitas_35
szolke_online_kiallitas_36
szolke_online_kiallitas_37
szolke_online_kiallitas_38
szolke_online_kiallitas_39
szolke_online_kiallitas_40
szolke_online_kiallitas_41
szolke_online_kiallitas_42
szolke_online_kiallitas_43
szolke_online_kiallitas_44
szolke_online_kiallitas_45
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_naprol_napra_1
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_2
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_3
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_4
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_5
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_6
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_7
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_8
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_9
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_10
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_11
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_12
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_13
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_14
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_15
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_16
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_17
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_18
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_19
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_20
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_21
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_22
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_23
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_24
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_25
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_26
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_27
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_28
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_29
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_30
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_31
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_32
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_33
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_34
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_35
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_36
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_37
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_38
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_39
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_40
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_41
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_42
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_maoe_foto_
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_2
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_3
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_4
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_5
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_6
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_7
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_8
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_9
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_10
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_11
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_12
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_13
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_14
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_15
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_16
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_17
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_18
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_19
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_20
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_21
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_22
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_23
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_24
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_25
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_26
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_27
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_28
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_29
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_30
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_31
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_32
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_33
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_34
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_35
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_36
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_37
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_38
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_39
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_40
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_41
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_42
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_eukarisztia_
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_2
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_3
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_4
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_5
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_6
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_7
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_8
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_9
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_10
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_11
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_12
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_13
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_14
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_15
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_16
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_17
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_18
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_19
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_20
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_21
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_22
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_23
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_24
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_25
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_26
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_27
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_28
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_29
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_30
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_31
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_32
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_33
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_34
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_35
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_36
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_37
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_38
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_39
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_40
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_41
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_42
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_43
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_44
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_45
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_46
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_47
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_48
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_49
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_50
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_51
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_52
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_53
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_54
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_55
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_56
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_57
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_58
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_59
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_60
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_61
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_62
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_63
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_64
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_65
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_66
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds