Megnyílt a Szölke-gyűjtemény kiállítása a MANK Galériában

2020.10.29 10:29:09 | Egyéb kategória

„Superman találkozása Miskakancsóval”

A XX. század végi képzőművészetről ad átfogó metszetet A Szölke-gyűjtemény című kiállítás, amelynek alkotásai október 28. és november 22. között tekinthetőek meg a szentendrei MANK Galériában. Szölke László műgyűjtő a művészekkel mély szakmai és emberi kapcsolatot alakított ki az évek során, miközben hazai és nemzetközi bemutatkozásukat is támogatta.

„Minden művészeti gyűjtemény önálló világot teremt, a gyűjtő portréját – egyéniségét, eszményeit, vonzódásait – jellemzi, rajzolja meg a művek, alkotások együttese által. Szölke László mintegy fél évszázad alatt összegyűjtött kollekciója egy széles látókörű, az esztétikai értékre, a művészeti minőségre érzékeny, igényesen válogató, a XX. század második felének stílusáramlatoktól független, a progresszív művészeti kezdeményezéseket preferáló gyűjtő egyéniségét állítja elénk, akinek jelentős alkotók jelentős műveit felvonultató műegyüttesét számos különleges vonás karakterizálja” – írja Wehner Tibor művészettörténész A Szölke-gyűjtemény című reprezentatív kiadvány előszavában.

Szölke László a rendszerváltás előtti években nyitotta meg galériáját Münchenben, ahol többek között a progresszív magyar fiatal képzőművészeket is kiállította. 1990-ben Szentendrén telepedett le, így közvetlen kapcsolatba került a városban élő és alkotó hivatásos, illetve a Vajda Lajos Stúdióba tömörülő autodidakta alkotókkal. A művészekkel mély szakmai és emberi kapcsolatot alakított ki, amely máig tart. Köztudott, hogy ezen művészgeneráció mellől akkor még hiányzott az a kiállításszervezői, művészettörténészi és kritikusi támogatás, amely megadta volna nekik a nemzetközi érvényesülés lehetőségét. Különösen hiányzott a külföldi kiállítási, megmérettetési és befutási lehetőség. Szölke László viszont Németországban magyar művészeti missziót kezdeményezett: kiállításokat rendezett, pártfogókat szerzett, vett és eladott műveket, így a vásárlások révén anyagi biztonságot is teremtett választott művészeinek.

A jelen kiállítási anyag súlypontját a festészet reprezentálja, melyet izgalmas szobrászati és grafikai művek egészítenek ki. Formai rokonságú vagy független, önálló szellemi közeget teremtő művek képezik a gyűjtemény kiállított anyagát. A kollekció, a XX. század végéből válogatott anyag úgy egységes, hogy eközben nem nyomasztó, nem monoton.

Szölke László ízlése, kulturális érdeklődése és a művészek által létrehozott kultúra között nem tátong áthidalhatatlan szakadék. A gyűjtő, Szölke László a kultúrateremtés résztvevőjeként nem a piac logikájának megfelelő művészekbe és műtárgyakba fektette pénzét, hanem bátran vállalta a kockázatot.

A sokszínű, a figurativitást és az absztrakt műveket befogadó gyűjtemény karakteres munkái kiemelt figyelmet érdemelnek. Szölke László a művészek stílusát, műveik gyakori és kedvelt témáját, a művészek életkorát nem határozta meg. Nem kötelezte el magát egyetlen stílus, művészcsoport vagy művészeti ideológia mellett. Alapvető célja az volt, hogy nívós hazai kortárs művészek munkáival bővítse gyűjteményét.

A jelen kiállítás válogatás a több száz művet számláló gyűjteményből. Olyan alkotásokat találunk itt, amelyek az életművek szervességére, az egyes pályaszakaszok közötti szoros gondolati-érzelmi kapcsolatra utalnak.

A kiállításon szereplő művészek ma már a kortárs hazai képzőművészet élvonalába tartoznak. Kossuth-díjasok, Érdemes- és Kiváló Művészek, Munkácsy-díjasok. A tárlaton megismerhetjük az „individuális mitológiák” jegyében alkotókat, a klasszikus festészeti technikákkal dolgozó művészeket és a hagyományos képzőművészeti technikákat új megjelenési formákban alkalmazó alkotókat, a tájból kiindulva szerkezeti összefüggéseket kereső konstruktív műveket, az érzelemteli gesztusokkal oldott és a minimálisra redukált formákat.  Megjelenik a bölcselkedő humor és a türelmes, vizsgálódó, analitikus, sőt alázatos magatartás is.

A kiállítás a válogatáson keresztül a kortárs magyar képzőművészet, elsősorban a festészet jellegzetes keresztmetszetét adja. Helyzetkép ez, amely a XX. század végi időszakról árulkodik.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK

Asszonyi Tamás, Bakos Ildikó, Banga Ferenc, Bartl József, Buhály József, Dienes Gábor, Filep Sándor, Földi Péter, Jávor Piroska,Jovián György, Katona Zsuzsa, El Kazovszkij, Kovács Péter, fe Lugossy László, Lukoviczky Endre, Magyar Gábor, Rékassy Csaba, Sváby Lajos, Szabó Tamás, Tornay Endre András, Ujházi Péter, Wahorn András, ef Zámbó István

KURÁTOR

Szepes Hédi művészettörténész

Partnereink

EMMI NKA MMA
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow