Molnár Vilmos, a Székelyföld szerkesztőjének novelláját ajánljuk

2019.03.28 13:49:06 | Hírek

Molnár Vilmos, József Attila-díjas író, a Székelyföld szerkesztője egy különlegesen szép, „A Kőrösi Csoma Sándor és a két rabó” című novelláját ajánljuk. A szerzővel március 29-én, a Székelyföld kutlurális folyóirat bemutatkozásakor találkozhatnak az érdeklődők a szentendrei MANK Galériában.

 

Molnár Vilmos  

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS A KÉT RABLÓ

 

     Kőrösi Csoma Sándor a magyar őshaza felé tartva Afganisztán hegyei között gyalogolt, amikoregy hegyszorosban váratlanul két rabló támadt rá. Teli torokból ordítoztak, kardjukkal vadul hadonásztak, szertelenül, idegesen viselkedtek. Kőrösi Csoma Sándor türelmesen várt, hogy lecsendesedjenek, ordítozás közben nehéz megérteni a szavakat. Amikor a rablók látták, milyen nyugodt, ők is lehiggadtak, normális hangon kezdtek beszélni. Akkor kiderült, az ottani hegyvidék egyik kis népének kevésbé ismert nyelvét beszélik.

     Kőrösi Csoma Sándor erősen megörült ennek, mivel könyvekből ugyan ismerte már ezt a nyelvet is, de még nem volt alkalma gyakorolni az így beszélőkkel. Kedvesen mosolygott a két rablóra, majd anyanyelvükön szólította meg őket. Kérte, üljenek le, meséljenek ezen a ritka, különleges nyelven magukról, népükről, problémáikról.

     A két rabló úgy meglepődött, hogy darabig szólni sem tudott. Még nem találkoztak olyan távolról jött utazóval, aki anyanyelvükön szólt hozzuk. Egyből szívükbe zárták Kőrösi Csoma Sándort, kis népek tagjai hálásak, ha messziről jött idegen beszéli a nyelvüket. 

     Kőrösi Csoma Sándor barátságos unszolására leültek, később megeredt a nyelvük is. Elmondták, hogy földhözragadt szegények, alig van mit enniük. Fent a hegyekben, ahol élnek, a köves földeken kevés ehető növény terem meg. Teheneik, juhaik húsát sem ehetik örökké, akkor abból is hamar kifogynának. Muszáj néha kiraboljanak egy-két arra járó idegent, hogy jusson főzni való a családi kondérba. Nagyon elegük van már a nyomorúságból, szeretnének urasabban élni. Ha kardot rántanak, mindjárt úrfélének érzik magukat.

     Akkor Kőrösi Csoma Sándor beszélt nekik a pityókáról, amit egyesek burgonyának meg krumplinak hívnak. Elmondta, ahonnan ő jön, ott is kövesek a földek a hegyekben, de a

pityóka jól megterem bennük. Százféleképpen is el lehet készíteni, s micsoda felséges eledel mind a száz. 

     A két rabló szájtátva hallgatta. Később félszegen az iránt érdeklődtek, van-e véletlenül Kőrösi Csoma Sándornál pár darab olyan izé…, pityóka. Szívesen termesztenék hegyi földjeiken, ha adna nekik néhányat, s elmagyarázná, hogyan kell. Kőrösi Csoma Sándor sajnálatát fejezte ki, hogy momentán nincs nála pár zsák pityóka. Messziről jött, az induláskor hozott pityókákat rég megette. 

     De ne keseredjenek el, vigasztalta a két rablót, tud más megoldást. Innen délkeletre, jó futamodásnyira található India. Az ottani hegyvidéken az angol gyarmatosítók már meghonosították a pityókát. Ő ugyan északra, Belső-Ázsia felé szándékszik folytatni az útját, van ott valahol egy hely, amelyet feltétlenül fel szeretne keresni. De a kedvükért, pontosabban a különleges nyelvet beszélő kis népük kedvéért hajlandó kitérőt tenni Indiába. Ismeri ő az angolok nyelvét is, ha elkísérik, szívesen tolmácsol, adjanak nekik istenfizessében egy-egy zsák ültetni való pityókát. 

     A két rabló hálálkodva mondott köszönetet Kőrösi Csoma Sándornak, hogy ilyen rendes velük, még kerülőt is hajlandó tenni az érdekükben. Ígérték, ha visszajöttek Indiából, minden segítséget megadnak neki, hogy Ázsiában megtalálja azt a helyet, amelyet annyira fel akar keresni. Majd hármasban elindultak India felé. 

     Útközben Kőrösi Csoma Sándor beszélt nekik a pityókaültetés rejtelmeiről. Mit kell, hogy kell, mikor kell, hogy úgy menjen minden, ahogy kell. Hogy nagyra nőjön a pityóka és sok legyen belőle. Beszélt arról is, milyen az igazi úr. Ha már annyira urak kívánnak lenni. Valaki vagy igazán úr, vagy sehogy. Ne hadonásszanak kardokkal idegenek orra előtt, intette őket, az nem az úri modor netovábbja. Ott van a kardhüvely, úriembernél kardnak abban a helye. Csak gyengék és elnyomottak védelmében húzhatják elő. 

     Aztán gondolják meg: olyan kevesen vannak, s olyan különleges nyelven beszélnek, hogy népükből bárki egy nagyon előkelő és zártkörű klub tagjának tekintheti magát. Annál úribb dolog pedig nincs is. Indiában találkoznak majd angolokkal, azok tanúsíthatják, értenek a klubokhoz. 

     Más is van, ami úriemberré tehet. Ha nem üvöltöznek érthetetlenül, hanem szépen, kifejezően ejtik a szavakat. Figyeljenek a gondos fogalmazásra is, ne csak odavessék a szavakat, mint csontot a kutyának. Kedv szerint még figurázhatnak is a beszéddel. A masni is szebben mutat csokorra kötve. Akinek tele a hasa jóféle pityókatokánnyal, s cselesen tudja gombolyítani a társalgás fonalát, az már úr, vagy még annál is izébb. Az ilyenre az Úristen is mosolyogva tekint le, ha közben csóválja is a fejét.

     Hogy így lelkükre beszélt, a két rabló magába szállt. Egészen megirtóztak attól, milyen életet éltek addig. Erős esküvéssel fogadták, hogy megváltoznak. S mihelyt hazaérnek Indiából, mind a pityókát, mind a Kőrösi Csoma Sándortól hallottakat terjeszteni fogják népük között. 

     Pár hetes vándorlás után meg is érkeztek India határához. Ott jótevőjük célirányos tolmácsolása nyomán mind a két rabló megkapta a maga zsák pityókáját. Kőrösi Csoma Sándor úgy intézkedett, hogy az egyik zsákba fehér, a másik zsákba piros pityókát tegyenek nekik, tudjanak dúskálni a fajták között. 

     Hanem szegény Kőrösi Csoma Sándor jól megjárta. Mikor az angolok megtudták, milyen sok nyelven beszél, nem engedték vissza, ott tartották. Felsőbb politikai elgondolásból égető szükségük volt egy tehetséges nyelvészre, aki tibeti-angol szótárt csinál nekik. A két rabló így könnyes búcsú után hátára vette a két zsák pityókát, és elindult vele haza.  

     Kőrösi Csoma Sándort ugyan nem lehetett kényszeríteni semmire, ha nem akarta, de egyrészt kíváncsi lett a tibeti nyelvre, mivel még nem ismerte, másrészt megesett a szíve a gyámoltalan angolokon és tibetieken, hogy nem tudnak beszélni egymással. Erősen jó szíve volt szegénynek. Szomorúan, de egy időre elhalasztotta a magyar őshaza felkutatását.

     … Időnként hallani hírét, hogy Afganisztán hegyeinek egy eldugott völgyében békében és megelégedésben él egy kis nép. Kifejezetten úriembernek tartja magát apraja-nagyja. Nagyon szeretik a pityókát, százféleképpen is el tudják készíteni. Születésekor minden újszülött kap egy jelvényt. Állítólag valamilyen klub tagságára jogosítja fel őket egész életükben, bár arafelé nincsenek is klubok. Arról is nevezetesek, milyen szépen, kifejezően beszélnek. Néha még figuráznak is a szavakkal, miáltal sokkal vígabban telik az idő. 

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
szolke_online_kiallitas_
szolke_online_kiallitas_2
szolke_online_kiallitas_3
szolke_online_kiallitas_4
szolke_online_kiallitas_5
szolke_online_kiallitas_6
szolke_online_kiallitas_7
szolke_online_kiallitas_8
szolke_online_kiallitas_9
szolke_online_kiallitas_10
szolke_online_kiallitas_11
szolke_online_kiallitas_12
szolke_online_kiallitas_13
szolke_online_kiallitas_14
szolke_online_kiallitas_15
szolke_online_kiallitas_16
szolke_online_kiallitas_17
szolke_online_kiallitas_18
szolke_online_kiallitas_19
szolke_online_kiallitas_20
szolke_online_kiallitas_21
szolke_online_kiallitas_22
szolke_online_kiallitas_23
szolke_online_kiallitas_24
szolke_online_kiallitas_25
szolke_online_kiallitas_26
szolke_online_kiallitas_27
szolke_online_kiallitas_28
szolke_online_kiallitas_29
szolke_online_kiallitas_30
szolke_online_kiallitas_31
szolke_online_kiallitas_32
szolke_online_kiallitas_33
szolke_online_kiallitas_34
szolke_online_kiallitas_35
szolke_online_kiallitas_36
szolke_online_kiallitas_37
szolke_online_kiallitas_38
szolke_online_kiallitas_39
szolke_online_kiallitas_40
szolke_online_kiallitas_41
szolke_online_kiallitas_42
szolke_online_kiallitas_43
szolke_online_kiallitas_44
szolke_online_kiallitas_45
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_naprol_napra_1
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_2
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_3
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_4
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_5
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_6
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_7
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_8
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_9
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_10
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_11
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_12
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_13
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_14
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_15
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_16
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_17
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_18
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_19
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_20
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_21
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_22
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_23
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_24
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_25
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_26
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_27
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_28
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_29
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_30
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_31
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_32
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_33
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_34
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_35
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_36
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_37
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_38
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_39
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_40
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_41
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_42
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_maoe_foto_
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_2
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_3
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_4
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_5
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_6
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_7
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_8
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_9
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_10
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_11
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_12
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_13
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_14
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_15
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_16
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_17
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_18
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_19
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_20
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_21
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_22
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_23
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_24
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_25
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_26
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_27
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_28
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_29
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_30
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_31
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_32
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_33
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_34
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_35
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_36
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_37
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_38
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_39
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_40
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_41
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_42
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_eukarisztia_
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_2
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_3
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_4
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_5
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_6
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_7
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_8
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_9
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_10
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_11
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_12
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_13
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_14
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_15
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_16
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_17
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_18
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_19
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_20
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_21
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_22
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_23
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_24
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_25
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_26
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_27
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_28
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_29
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_30
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_31
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_32
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_33
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_34
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_35
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_36
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_37
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_38
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_39
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_40
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_41
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_42
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_43
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_44
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_45
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_46
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_47
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_48
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_49
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_50
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_51
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_52
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_53
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_54
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_55
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_56
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_57
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_58
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_59
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_60
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_61
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_62
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_63
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_64
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_65
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_66
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds