PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BARCSAY-DÍJRA – 2022 –

2022.10.11 13:12:55 | Egyéb kategória

Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester elhunyta után egy évvel Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította.

2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítványt, mely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által a művészeti anatómia tantárgyban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható Barcsay-jutalom mellett – immár attól teljesen függetlenül – minden évben

BARCSAY-DÍJAT

adományoz, pályakezdő fiatal művészeknek, akik olyan kvalitásos alkotásokat hoznak létre, melyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét, alkotói következetességét és a művészet iránt érzett alázatát.

A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek, akik 2022. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.

A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész plakettje és pénzjutalom jár. A díjátadással egy időben nyitjuk meg Szentendrén a kitüntetett művész/ek/ kamara kiállítását.

Az díjátadó ünnepséget várhatóan 2023. január 14-én, a Mester születésnapján, illetve az ehhez közelálló napok valamelyikén rendezzük meg Szentendrén.

FIGYELEM!

A pályázat személyes leadásának, vagy postára adásának határideje:

2022. OKTÓBER 30.

Az ezt követően személyesen beadott vagy a későbbi postai bélyegzővel érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázni a művész által összeállított (összekapcsolt) portfólióval lehet.

A portfóliónak tartalmaznia kell

  • a pályázó rövid szakmai életrajzát;
  • a pályázó elérhetőségeit (lakóhely, telefonszám, e-mail cím, postacím);
  • a portfólióban katalógust, ennek hiányában minimum 10, maximum 15 db jó minőségű színes fotót kérünk a művész által legjobbnak ítélt alkotásairól, feltüntetve a mű címét, méreteit, technikáját és a készítés évét. (Nyomatékosan kérjük, hogy a művekről készült fotókat áttekinthető rendszerben, összekapcsolva-összefogva mellékeljék. Borítékba, mappába rakott, nem rögzített fotókért/szövegekért felelősséget nem tudunk vállalni!
    CD vagy DVD lemezre rögzített anyagot idő hiányában nincs módunk kiértékelni 
  • a portfóliókat csak abban az esetben tudjuk postán visszaküldeni, ha – az anyag súlyát is figyelembe vevő – megfelelő névértékű magyar bélyeggel és pontos címmel ellátott borítékot is mellékelnek a pályázati anyaghoz. A válaszboríték nélküli dokumentációkat helyhiány miatt maximum HAT hónapig tároljuk, ezt követően megsemmisítjük.

A Barcsay Alapítvány kuratóriuma várhatóan november 21. és 30. között hozza meg döntését, majd ezt követően a pályázók a beküldött portfóliókat az Alapítvány székhelyén vehetik át, előre egyeztetett időpontban.

A pályázat eredményét 2022. november 30-át követően a MAOE (http://www.alkotok.hu/), valamint a MANK (http://www.alkotomuveszet.hu) honlapján tesszük hivatalosan közzé, a díjazottakat személyesen is értesítjük.

A pályázatra jelentkezők, az alábbi címeken nyújthatják be, illetve postázhatják pályázati anyagukat:

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE)
1055. Budapest Falk Miksa utca 30. fsz. 2.
Tel.: +36-1-311-2479, Fax: +36-1-331-9304
E-mail: titkarsag.maoe@alkotok.hu

MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Szentendre, Bogdányi utca 51.
Tel.: +36-26-501-060
E-mail: titkarsag@alkotomuveszet.hu

Szentendre 2022. 10.10.

                                       Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány kuratóriuma

Partnereink

veszprembalaton2023 EMMI NKA MMA kultura.hu
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow