Változások / A MAOE Képzőművészeti Tagozatának digitális kiállítása

2020.11.25 07:53:52 | Egyéb kategória

VÁLTOZÁSOK

MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása

A szentendrei MANK Galériában hagyományosan megrendezendő, fizikai tárlat helyett idén digitálisan lesz látható a MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása 2020. november 25-től a MAOE és a MANK facebook oldalán, valamint utóbbi honlapján, az alkotomuveszet.hu oldalon.

Különös aktualitása van a Változások címet viselő kiállításnak, hiszen az idei évben sok minden alakult át, a világjárvány megváltoztatta megszokott életvitelünket, munkavégzésünket, magánéletünket – sőt, még a kortársművészettel való találkozásainkat is. 2020-ban a tárlat témája az eddigi tematikus kiállításokhoz képest sokkal erősebben kötődik a művész külső és belső világához, valamint az elmélkedésnek, az alkotásnak is új határokat szab. A Változások című tárlaton 49 művész alkotását láthatják az érdeklődők az online térben.

Az emberi lét érzékletesen kifejezi a változás és az állandóság párosának dinamikáját és ambivalens voltát is: az állandóságra törekvő ember egyrész tart az ismeretlentől, ugyanakkor az állandóság látszólagos biztonsága az életerőt pusztító monoton egyhangúsággá torzulhat. Számos író és filozófus is megfogalmazta már, hogy az élet lényege épp a változásokban, az új kihívások leküzdésében, a mozgásban van: megnyugvás és küzdelem egysége az élet, amely egyben örökös átalakulást is jelent. Mindenki másként éli át a nem várt és nem tervezett változást, mely egyrészt elszakít minket egymástól, másrészt az elszigeteltségben új utakat keresve össze is köt a többiekkel. Hérakleitosz egyik legtöbbet idézett töredéke a folyóhasonlat, amelynek lényege, hogy minden mozgásban van, azaz semmi sem marad változatlan.

Az online kiállítás folytatása a Kapcsolat (2013), a Duna (2014), a Szülőföld (2015), az Utak (2016), a Kapu (2017), a Család (2018) és az Ihlet (2019) című tárlatoknak. Idén nyolcadik alkalommal rendezik meg tehát MAOE meghívásos seregszemléjét. A Változások című kiállításon 49 művész alkotását és a tematikához, vagy a beadott művéhez kapcsolódó írását, vagy idézetét láthattuk volna, ha a járvány nem szól közbe. Jelenleg sok más kiállításhoz hasonlóan csupán online változatban és a készülő katalógus által lesz élvezhető ez az anyag. Az írások és az idézetek alapján sokféleképpen közelítették meg a témát a művészek. Voltak, akik a konkrét élethelyzetre, a járványra és ennek következményeire reflektáltak, a többség azonban inkább filozófiai vagy esztétikai szempontból vizsgálta a változás kérdését. Érdekes megfigyelni, hogy vizuális művészekről lévén szó, sokkal többen fókuszáltak a változás külső, látható jegyeire, mint annak metafizikai mibenlétére.

A 49 alkotó közül öt művész szakmai elismerésben is részesült a seregszemle alkalmával. A zsűri tagjai voltak Aknay János Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti tagozatának tagja, Sárkány Győző Érdemes Művész, grafikus, a HUNGART Egyesület elnöke, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének alelnöke, Varga-Amár László Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület Képzőművészeti Tagozatának elnöke.

A díjazott művészek: Bereznai Péter festőművész, Hérics Nándor grafikusművész, Kovács Péter Balázs festőművész, Pirk László festőművész, Vásárhelyi Antal grafikusművész.

Kiállító művészek:

Aknay János, Aranyi Sándor, Baksai József, Bánföldi Zoltán, Bereznai Péter, Családi Kriszta, Dréher János, Drozsnyik István, Ifj. Durkó Zsolt, Erdős János, Guti J. Soma, Hérics Nándor, Kalmár János, Kammerlohr-Kováts László, Kelemen Dénes Lehel, Kiss Zoltán, Kovács Johanna, Kovács Péter Balázs, Lencsés Ida, Lipcsey György, Luzsicza Árpád, Magyar Gábor, Majoros Áron Zsolt, Matzon Ákos, Mayer Berta, Nagámi, Németh Árpád, Olescher Tamás, P. Boros Ilona, Pataki Tibor, Pirk László, Pistyur Imre, Puha Ferenc, Rényi Krisztina, Révész Ákos, Sárkány Győző, Segesdi Bori, Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán, Tamus István, Tóth Pitya István, Tuzson-Berczeli Péter, Vankó István, Varga-Amár László, Vásárhelyi Antal, Végh András, Veszeli Lajos, Zászkaliczky Ágnes, Zöld Anikó

Kurátorok:

Sárkány Győző Érdemes Művész, grafikus, a MAOE alelnöke,

Varga-Amár László Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a MAOE Képzőművészeti Tagozatának elnöke

Aknay János
Emlék
vászon, akril
40 × 50 cm
 
„A művész legfontosabb feladata, az állandóan változó világunkban (ellenére) a maradandó alkotás és tartós mérték létrehozása.”
 
Aranyi Sándor
Tájhordó 2020 II.
fotoprint pvc lemezen, fényfestmény
60 × 60 cm

„2014-ben figyeltem fel ezekre a természet alkotta tájképekre, és kezdtem el a „Tájfalak” és a „Tájhordók” sorozatomat létrehozni.
A természet örök körforgásban van, állandóan változik. Ezt bizonyítja a most bemutatott „fényfestményem”, amit maga a természet (időjárás, a Tisza vizének sodrása, korrózió, lerakódások, moszatok, stb.) alkotott, én csak észrevettem és megörökítettem.
Első felvételem erről a stéghordóról (2015) égészen más, mint a most bemutatott 2020-ban készült.
Izgalmas évről évre megfigyelni ezeket a múlandó és egyben mindig változó „műtárgyaknak” alakulását; romlását és egyben fejlődését.”
Baksai József
Utazás
papír, vegyes technika
99 × 69cm

„Mindannyian részesei vagyunk a nagy kalandnak, amely nem más mint az egész életen át tartó változás.”
Bánföldi Zoltán
A XXII. század − 8.
vászo, fotó, enkausztika
70 × 100 cm

„Vajon mennyi por kell ahhoz, hogy mindent, ami valaha fontos volt, teljesen belepje az észrevétlen szitáló idő.”
Bereznai Péter
A felkelő Nap háza (Kohán György emlékére)
vászon, olaj
70 × 70 cm

„A változás az ember életét végig kísérő realitás. Fizikai, mentális, lelki és szellemi változásunk folyamatában ennek megértése és elfogadása rendkívül fontos alapkérdés. De számomra a változó és változatlan határán létezés állapota igazán inspiráló, mert ahogy a hitét gyakorolja az ember, úgy válik természetessé az alkotó számára is a mindennapi munkája közben az örök változatlan és az állandó változás egyetlen pillanatba sűrített summázata. Így az eredetről, az emlékezésről, az értékekről, a hitről, az összetartozásról és a művészet megtartó erejéről „beszél” a kiállításra szánt művem is.”
Családi Kriszta
Átemelés
vászon, akril
150 × 100 cm

„A kísérletezés alapvető eleme festészetemnek, így a változás is, mely megmutatkozik az Átemelés című munkámon. Itt egy sötét alapra folyattam és hordtam fel a közép és a világosabb értékű pigmenteket, majd különböző vegyi, illetve természetes anyagok felhasználásával indítottam el egy kémiai reakciót. Ennek során – állandó mozgásban tartva a felületet- jött létre egy általam koordinált asszimilációs folyamat.”
Dréher János
Befejezetlen fragment
farostlemez, vegyes technika
100 × 100 cm
 
„Ha magamat figyelem kívülről, látom milyen formában létezem, el kell döntenem melyik forma felel meg leginkább számomra. A változás állandó útkeresést jelent, kis lépések saját múltam és jövőm között.”
Drozsnyik István
A szentek taláklkozása a táltossal
papír, akril
100 × 70 cm

„Munkásságom alappillérei közé tartozik a nagy léptékű sorozataim: biblikus témák, kereszt, angyal és a szék-asztal világ. A Szentek találkozása a táltossal című festményem a változás metaforikus feldolgozása a szellemi angyalvilág és gyerekkorunk mesebeli lényei egyikének. A kép mondanivalóját ennek a kettősségnek a megjelenítésére fűztem fel. A képzelet szárnyán a földre szállt angyalok a táltossal repülnek el egy másik dimenzióba, a földöntúli élet létező vagy nem létező angyalvilág birodalmába.”
Ifj. Durkó Zsolt
A megidézett
vászon, egyéni technika
72 × 56 cm

„A megjelenítés, jeleink képekké formált összhatása a befogadó néző érzékeire jelenidőben hat.
A látszólag passzív műalkotás így lesz – idővel – újra az aktív élet jellegadó része.
A létrehozott látvány-üzenet élménnyé alakul; rejtélyes úton – az így soha nem kész rögzített állapotból – igézve gondolatokat ébreszt, érzéseket idéz.”
Erdős János
Tus kép 20 − 9.
vászon, vegyes technika
100 × 100 cm

„Hosszabb ideje két elemből építem fel munkáimat. A ráció és emóció, vagyis a megismerhető és a megismerhetetlen figurációiból. Abból a 2 elemből melyek az érző és a cselekvő-alkotó ember alapvetően meghatározó elemei. Most napjainkban a tudomány és félelmeink. Képi nyelvre lefordítva, a geometria és a sfumato harca és együtt élése a képen.”
Guti J. Soma
Rétegek III.
fa, egyéni technika
130 × 30 cm

„Réteg-rétegek. Megkülönböztető sáv, különböző anyagok vízszintesen fekvő jellegében más tömege.
Képem összeragasztott falemezekből és kartonból áll össze. Geometrikus formavilága statikus, fekete színe meghatározó és magába fogadja a kompozíciót.”
Hérics Nándor
Navigare necesse est – Tasnádi József tiszteletére
medence, csónak, vegyes technika
305 × 205 × 60 cm
 
„A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik.”
(Tom Peters)
 
Kalmár János
Múlt jelenléte
bronz, mészkő, viaszveszejtéses patinázott bronz, faragott mészkő, egyedi példány
195 × 24 × 23 cm

„Minden változás alapja múltunk és hagyományaink folytatása és megértése időtlen jelenünkben.”
Kammerlohr-Kováts László
Eltűnt idő nyomában 1.
vászon, olaj
100 × 70 cm

„Minden folyik, minden folyamatos változásban van. A világban, és az életemben is nagy változások történtek az elmúlt időkben. Az Eltűnt idő nyomában emlékező kép, és mint emlék állandó és örök, de megelőlegezi a jelen nagy változásait. Az emlékrétegek mind mind egy változás lenyomatai, mint ahogy a földben lévő kőzetrétegek is a világ változásainak eredményei. Nem lehetünk felkészülve a változásra, de készen kell állnunk rá. Bízz Istenben és tartsd szárazon a puskaport!”
Kelemen Dénes Lehel
Szakrális tér
vászon, olaj
125 × 127 cm

„A szakrális tér általában a vallási, egyházi használatra épített épületekben, templomokban jellemző, de tudjuk, hogy ezen kívül más helyszíneken, leginkább különleges aurával bíró természeti képződményeken vagy azok közelében (erdő, szikla, barlang, domb) is fellelhetők szakrális terek (Holdvilág árok, Attila domb). Az utóbbi években családommal a Természetbe tett gyakori kirándulások során volt alkalmam erről meggyőződni. Kivonulva a város zajából, elszakadva kicsit a kiránduló csoporttól és elcsendesedve, szemlélődve egy megejtő szépségű helyen részesülhetünk a hely szakralitásában. Célom, hogy személyes élmények alapján megmutassam a napjainkban egyre nagyobb veszélynek kitett természeti környezetünket a maga valóságában túlzások és érzelgősség nélkül, mintegy a tájat „Memento mori” csendéletként ábrázolva, egyúttal (a kortárs képzőművészetre oly jellemző) ön és társadalom kritikát gyakorolni.”
Kiss Zoltán
Kubai zongora
vászon, akril
142 × 97 cm
 
„Milyennek kell lennie egy képnek? Magas szintűen műveltnek, folyamatosan változónak, könnyednek, de következetes irányában haladónak, mint Kubában megszólaló zongorának, ami az érzékeny dallamaival, fordulataival ámulatba ejtő.”
 
Kovács Johanna
Bezártság
vászon, vegyes technika
120 × 100 cm

„A virus és a bezártság.
A bezártságot sokan nehezen élik meg. A bezártság egyenesen vezethet szorongáshoz, érdektelenséghez, de akár káros kényszeres tevékenységekhez is. Bezártságban a társadalmi – szociális- élmények másod- és harmad forrásokból érkeznek. Ez is egy irányított elszigetelődés. Az elszigetelődés az alkotás katalizátorát, a teljesítmény bemutatását és az elismerés örömét zárja el az alkotótól.
Ezekkkel a kérdésekkel foglalkoztam „A virus és a bezártság” sorozatomban.”
Kovács Péter Balázs
Megbékélés
vászon, akril
30 × 40 cm

„Minden folyamatosan változik, átalakul de a lényeg mozdulatlan, stabil pont. Kellenek a kapaszkodók az elmúlt dolgok tisztelete, becsülni azt amit elődeink megalkottak és amit már soha nem lehet és nem is kell megismételnünk.
Számomra a művészetben a változás hozza az építkezés lehetőségét.
Vágyom és várom a „megbékélést” a fényt, mely összeköt mindannyiunkat, bármilyen arcunk is van.”
Lencsés Ida
Özönvíz III.
vászon, akril, szén, egyéni technika
103 × 126 cm

„Az eltelt évek lehetőséget nyújtottak számomra az Özönvíz témájának kibontására. Cikkeket olvasva félelmeink, lehet, hogy megalapozottak. A különböző források és kezdeményezések adatai rámutatnak arra, milyen önpusztító az emberiség. Létezik már Túlfogyasztás Világnapja, és az adatok szerint több szén-dioxidot bocsátunk a légkörbe, mint amennyit az óceánok és az erdők képesek felszívni. 2000-ben szeptember végére, 2015-ben augusztus 13-ra, 2016-ban augusztus 8-ra fogyasztottuk el megújulni képes erőforrásainkat. Az emberiség problémáira a művészek alkotásaikkal tudják felhívni a figyelmet. Az Özönvíz sorozatom is ennek szellemében készült. A sorozat részei a kultúránk süllyedését, elsüllyedését jelzi. Hat darab akril, vászon képem erről a témáról szól.”
Lipcsey György
Mózes
bronz, kő
42 × 20 × 18 cm

„Nem harcra buzdítók kiáltása ez,
s nem legyőzöttek kiáltása,
Éneklők szavát hallom én.”
(Mózes)
Luzsicza Árpád
Mutantur Mundi MMXX
vászon, akril
170 × 110 cm

„A változások kora. Egy film, ami egy adott kor – a XVII.sz. – változásait értelmezi rendezője láttatásával. Ennek értelmében – és az én értelmezésemben – minden kor a változások kora, a Kezdetektől a Végig. A Világ végtelen, a Művészet kortalan, a Változás állandó. Ajánlom a filmet és a képemet a nyájas néző figyelmébe.”
Magyar Gábor
Az Örök és a változó
karton, vegyes technika
86 × 61 cm

„Keresem ami „abszolút”
ami nem pusztán „nézőpont kérdése”
ami nem mulandó és nem csak divat
ami örök és állandó
ami nem „handabandázik” és nem kelt botrányt
ami mindig és mindenütt igaz
ami igazán szép, de nem bombasztikus
ami közös és mindenki érti
ami nem egyszerűen új és korszerű, hiszen az holnapra érvényét és értékét
veszti
ÉS
Keresem azokat, akik úgy gondolják, hogy munkáimban időnként rátalálok valamire.”
Majoros Áron Zsolt
Város II.
acél, vegyes technika
95 × 25 × 3 cm

„A Változások amik görgeti világunk kerekét, frissít, inspirál, erősít. Témát ad és új látószöget, kontextust teremt.
Alkotóként a pozitív és negatív hullámaiból is gazdagodhatunk.”
Matzon Ákos
Forgató
vászon, egyéni technika
70 × 70 cm

„Közhely 1: mindig minden változik, csak maga a változás változatlan.
A létezés maga folyamatos változások sorozata. Ez természetesen igaz az alkotófolyamatokra is, − ilyen pld. a gondolkodás, vagy bármilyen tevőleges alkotómunka.
A képzőművészetben a változás megragadására igen alkalmas a vonal, mert ennek karakteres sokfélesége: pld. ereje, sebessége, drámai volta, amplitudója, dinamizmusa, stb…
jól reflektál a változások színességére.
A „Forgató” című sorozatom képelemein a fentieket kiemelendő változtattam meg az eredendően összefüggő rajzok, rajzolatok pozicióit, hogy így hívjam fel a figyelmet erre a végül is megállíthatatlan, varázslatos folyamatra.
Közhely 2: a változás egy állandó változó.”
Mayer Berta
Fénygömbök
vászon, akril
75 × 70 cm

„Levegő hasadékain valamiféle átjárás más dimenzióba
A valóságon keletkezett szakadás
Helyek, amik elvékonyodnak, áttetszőek
Rések, törések
Hullámzó föld
Összegubancolódott idővonalak
Elképzelhetetlen útvonalak
Alternatív valóságok
Buborékok az élet metaforái
Tér és idő törékenysége
Egy másik előttünk rejtőző kozmosz, ami talán betör világunkba.”
Nagámi
„Trepninológia” Feszített tér
feketére pácolt fa, rozsdamentes acélhuzal, vegyes technika
100 × 100 × 14 cm

„Trepninológia: A gondolat hordozója
Feszített tér az a tér, mely körülvesz bennünket a mindennapjainkban.”
Németh Árpád
Jóslatok
vászon, vegyes technika
99 × 95 cm

„Semmi sem állandóbb a bennünket körülvevő világban, mint éppen a változás. Élünk a változások folyamatában, életünk természetes közegének érezve. Megszoktuk. Pedig kényszerítenek a jelen körülményei is: − új változást kell vinnünk az örök változóba. Friss szemmel kell körülnéznünk. Rilkével szólva: „Változtasd meg életed!””
Olescher Tamás
Igazság − Szépség − Jóság triptychon
vászon, akril
40 × 90 cm

„Mindennek megvan a maga ideje. (Préd. 3.1.)
A Triptychon elsősorban nem „mikro” változásokról szól, hanem létünk óriási léptékű, meghatározó Rendjéről, és az ehhez kapcsolódó változásokról, a kép alcíme is ezt tükrözi: Megteremtés – Megváltás – Megdicsőülés. A kép további alcímei viszont az emberi élet meghatározó változásairól „hármas” összefüggésben szólnak: Megtisztulás – Megvilágosodás – Egyesülés; Bűnbánat – Öröm – Köszönet.
Ugyanakkor a képeken látható írások, bibliai gondolatok (szöveg festészet) a személyemet is érintő felvetéseket, változásokat tükrözik, mintegy párbeszédként a festmény képi és szöveges része, a mikro- és makrovilág között.”
P. Boros Ilona
Apám emlékképe ii.
papír, vegyes technika
91 × 61 cm

„Lehet-e annál nagyobb változás egy ember életében, mint mikor végleg eltűnik belőle egy szereplő, aki kezdetektől fogva, meghatározóan jelen volt? Képem egy múlt századi fotó – egy „ős szelfi” – nyomán készült, amelyhez apám sok évvel ezelőtt állt modellt önkioldós fényképezőgépe előtt, valahol a tiszakürti arborétumban. Az eredeti, fekete-fehér fotón falombok alkotják a hátteret csillagkárpit helyett, míg Apám emlékképén a régi fotó megfakult szürke tónusait az időtlenség ezüstfénye váltja fel.”
Pataki Tibor
Vízkép
papír, akvarell
53 × 73 cm

„A víz állandó változásban van, a felületén a fény játéka is. Soha nem ugyanolyan, közben ugyanaz.”
Pirk László
Mágneses erőtér fúga
vászon, olaj
120 × 120 cm

„Kerestem a Fúga kompozíció azon sajátosságait, amelyek más műfajban (nekem a festészetben) is létezhetnek.
Ezek közül nekem talán a legfontosabb a Fúga struktúrája, amely a témából (motívumból) felépül.
Úgy sejtem, hogy a Fúgában nem a téma „dallama” a legfontosabb, az lehet egyszerű, akár banális is, hanem az a mód, ahogy az alkotó abból csodálatos építményt, „katedrálist” komponál. Jellemzően a téma folyamatosan ismétlődik, de mindig, (mint az orgona pedálműve és manuáljai) lépcsőzetesen más-más szintre lép, folyamatosan magasságot és hangszínt változtatva.
Az ismétlődő téma más-más környezetbe kerülve, szövevényt alkotva, mindig új és új jelentést kap, létrehozva az örök ismétlődés- örök változás egyensúlyát.
A kép tervének eredete egy korábbi, Mágneses erőtér / Híd című képemre vezethető vissza…
Egyetlen mágneses erőtér motívum 3×3-as ismétlése egy 3×3-as, lépcsőzetesen felépített négyzethálóban adja a kép mágneses erőtereinek rendszerét: a Fúga kompozícióját.”
Pistyur Imre
Orfeusz
színezett vulkáni kő
21 × 31 × 14 cm

„Orfeusz lantja elveszett, de hangja minden alkotásban visszhangzik…”
Puha Ferenc
Híd − avatás XI.
vászon, akril
100 × 80 cm

„S nincs ellenállás e viharnak.
Széttörni e varázsgyűrűt
Nincsen hatalma földi karnak.
Mire az óra egyet üt:
Üres a híd, − csend mindenütt.”
Arany János: Híd − avatás (részlet)
Rényi Krisztina
Őszül a nádas
papír, fotó
100 × 70 cm

„A halál határfalát áttörő személyes létezés biztos remémye,a mindenség megmaradásában való hit nagyszerű dolgokat hozhat létre.Ennek láttán a pillanat megragadásának bűvkörébe gabalyodott 21. századi ember csak csodálkozik.”
Révész Ákos
Természet sorozat 2909
vászon, akril
160 × 90 cm

„Mostani munkáimban két fő téma körül vizsgálódtam. Az egyik az energia, energia áramlás, a kreatív energia, mely mozgatja életünket, vagy éppen a természet mindent átható energiái, melyek termékenyítőleg, vagy éppen pusztítóan hatnak. A másik fogalomkör az idő, időfolyamat, vagy éppen a megragadott időpillanat. Tisztán gesztusos, áramló, vagy robbanó elemekkel építettem fel festményeimet korábban, most azonban képeimben geometrikus elemek is megjelennek, mintegy falak, fal részletek, melyek a szabad mozgást befolyásolják, eltérítik, megváltoztatják.”
Sárkány Győző
Szecesszió a patakparton
papír, vegyes technika
100 × 70 cm

„Az élet lenyomatai a folyók nem állnak meg, mindig mozgásban vannak, és alakítják, változtaják a valóságot.”
Segesdi Bori
Változó hasáb 1.
porcelán, vegyes technika, öntött, ragasztott, platinával festett

„A világban egy dolog biztos, a változás.
Változik a természet, változunk mi emberek és változnak a tárgyak is…
Igyekszünk követni, megfigyelni és elviselni a változást.”
Serényi H. Zsigmond
Modifikált-tér I.
vászon, akril
100 × 100 cm

„A művészeti ágak, különösen a képzőművészet területén a − VÁLTOZÁS − az új művek megvalósításánál jelentős ösztönző erőt hoz létre. A megvalósított műveket új gondolatokkal, tartalommal gazdagítja és teljesebbé teszi. A teremtett világban igen fontos a − VÁLTOZÁS − mely a különböző terűleteknél a − MEGÚJULÁST − hozza létre.”
Székács Zoltán
Határértékek
vászon, vegyes technika
100 × 120 cm

„A határértékek azok az értékek, amelyek a változások során egyre közelebb kerülnek valamely adott véges értékhez vagy a végtelenhez.”
Tamus István
In memoriam Borbély Szilárd
papír, linóleummetszet
50 × 50 cm

„Borbély Szilárd (1963−2014) a jelenkori magyar irodalom komoly tekintélyt szerzett, de még sok lehetőséget magában rejtő ígéretes alakja volt. Sajnos korai tragikus halála kettétörte alkotói, oktatói és közéleti pályáját, családi életét. A kortárs művészetre, különös tekintettel annak debreceni történéseire gyakran reflektált írásaiban. Alkotásom az ő művészi kvalitásának és személyes, drámai költészetének megragadásával, a vonal, a folt és a szín erejével állít emléket barátságunknak.”
Tóth Pitya István
Cédrus a négyzeten
vászon, egyéni technika
50 × 50 cm

„A körülöttünk lévő világ, közvetlen környezet, a természet – aminek szoros részei lennénk eredetileg – szépen lassan átalakul, változik. Eltávolodik tőlünk. Idegenné válik. Már nem benne élünk, hanem mellette, vagy irányítani akarjuk. Egy mutáns új világ van kialakulóban. Ezt az idei év is jól bizonyítja. Semmi nem lesz már a „régi”…”
Tuzson-Berczeli Péter
Varázsgömb árnyékában
vászon, olaj
100 × 100 cm

„Talán létezik egy varázsgömb, ami a feledésbe merülő rejtélyek előszobája. Valahol azt olvastam, hogy ha egy festmény titkát szavakban kimondjuk, a festmény már nem festmény többé és a titok sem titok már. Így marad a varázsgömb árnyékába zárt újraírt sejtelmes lét állapota. A varázslat, amelyben ott rejlik annak a felelőssége és reménytelensége, hogy a semmiből kell létrehoznunk egy másik valóságra nyíló ablakot. Arra a valóságra, amelyben rend uralja a legnagyobb szélsőségeket, ahol egyensúlyban van pusztulás és teremtés, változás és változatlanság, sötétség és világosság.”
Vankó István
Cím nélkül
vászon, akril
130 × 100 cm

„A munkáimra jellemző a változás, önváltozás, korváltozás ezekre reflektálok, válaszolok. Groteszk eszközökkel jelenítem meg a változást. Így egy pillanat lenyomata válik állandóvá.”
Varga-Amár László
Rózsaszín figura
papír, olaj, celofán
120 × 90 cm

„Az állandóságunk tízezer éve a folyamatos változásban rejlik.”
Vásárhelyi Antal
Paradox perspektíva
vászon, vegyes technika
80 × 80 cm

„Napjaink különös állandó mozgása és változása, vajon az alkotóra és művére is érvényes? Csupán az a kérdés, mit tekintünk „változásnak”? Vajon a jövőben megalkotott képek nem a részei a múltnak? Egyáltalán létezik valami a természetes megújuláson kívül? Az emberi karakter, a művész látásmódja, kreációja nem az ő saját állandó igénye képírásos kifejezése a változásra? A titokzatos dolog, amit emberi szellemnek a léleknek nevezünk, igénye van a másra a titokra és a titok fátylának felebbentésére. Ez a gondolat indította el bennem a „Paradox perspektíva” munka létrehozásának igényét.”
Végh András
Ígéretes fények
vászon, olaj
70 × 75 cm

„Csak a változás állandó.
Bennem és a rajtam kívül létező világ természeténél fogva folyamatos mozgásban van.
Változásban, múltból jelenen át a jövő felé tart a végtelenbe.
A kép teremtése szüntelen harc, küzdelem a szellemmel, anyaggal.
Építés, rombolás, újra átértékelés során nyeri el a végső formáját.
A befejezettség tökéletlensége, egyben egy következő kép megszületésének vágyát, ígéretét hordozza.”
Veszeli Lajos
Száz év fázisai
vászon, ceruza
74 × 54 cm

„Az életösztön általam elképzelt mozgásait, ábrázolom grafikai elemekkkel, „SZÁZ ÉV FÁZISAI” című művemen, jelképezve egy nemzet talpra állását. A félhalált okozó döntés után a változások a mindennapokban, az évtizedekben mély fájdalmakat, tragédiákat okoztak az emberek lelkében és testében egyaránt. A letaglózott, szinte megfeszített figura óriási erőfeszítések árán fázisonként tér magához, próbál életre kelni. De van ennek a fájdalomnak olyan eleme, amely képessé tette a nemzetet, az embereket nem csupán a fennmaradásra, hanem tovább lépésre is.”
Zászkaliczky Ágnes
Hitomi II.
vászon, olaj
90 × 100 cm

„Hitomi japánul tanulót jelent.
A festményen két tanuló, a bécsi fiúkórus tagjai szerepelnek. A változást számomra a gyermekek
növekedése jelenti, ami egyben az örök körforgás, az élet szimbóluma. A lepedö az állandóságot, kortalanságot fejezi ki. Az élet körforgása örök, a változás állandó.”
Zöld Anikó
A múlt emléke
papir, vegyes technika
18 × 18 cm

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
szolke_online_kiallitas_
szolke_online_kiallitas_2
szolke_online_kiallitas_3
szolke_online_kiallitas_4
szolke_online_kiallitas_5
szolke_online_kiallitas_6
szolke_online_kiallitas_7
szolke_online_kiallitas_8
szolke_online_kiallitas_9
szolke_online_kiallitas_10
szolke_online_kiallitas_11
szolke_online_kiallitas_12
szolke_online_kiallitas_13
szolke_online_kiallitas_14
szolke_online_kiallitas_15
szolke_online_kiallitas_16
szolke_online_kiallitas_17
szolke_online_kiallitas_18
szolke_online_kiallitas_19
szolke_online_kiallitas_20
szolke_online_kiallitas_21
szolke_online_kiallitas_22
szolke_online_kiallitas_23
szolke_online_kiallitas_24
szolke_online_kiallitas_25
szolke_online_kiallitas_26
szolke_online_kiallitas_27
szolke_online_kiallitas_28
szolke_online_kiallitas_29
szolke_online_kiallitas_30
szolke_online_kiallitas_31
szolke_online_kiallitas_32
szolke_online_kiallitas_33
szolke_online_kiallitas_34
szolke_online_kiallitas_35
szolke_online_kiallitas_36
szolke_online_kiallitas_37
szolke_online_kiallitas_38
szolke_online_kiallitas_39
szolke_online_kiallitas_40
szolke_online_kiallitas_41
szolke_online_kiallitas_42
szolke_online_kiallitas_43
szolke_online_kiallitas_44
szolke_online_kiallitas_45
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_naprol_napra_1
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_2
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_3
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_4
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_5
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_6
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_7
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_8
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_9
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_10
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_11
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_12
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_13
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_14
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_15
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_16
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_17
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_18
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_19
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_20
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_21
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_22
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_23
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_24
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_25
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_26
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_27
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_28
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_29
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_30
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_31
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_32
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_33
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_34
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_35
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_36
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_37
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_38
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_39
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_40
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_41
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_42
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_maoe_foto_
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_2
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_3
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_4
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_5
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_6
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_7
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_8
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_9
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_10
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_11
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_12
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_13
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_14
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_15
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_16
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_17
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_18
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_19
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_20
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_21
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_22
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_23
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_24
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_25
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_26
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_27
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_28
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_29
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_30
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_31
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_32
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_33
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_34
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_35
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_36
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_37
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_38
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_39
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_40
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_41
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_42
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_eukarisztia_
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_2
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_3
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_4
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_5
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_6
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_7
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_8
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_9
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_10
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_11
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_12
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_13
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_14
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_15
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_16
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_17
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_18
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_19
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_20
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_21
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_22
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_23
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_24
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_25
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_26
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_27
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_28
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_29
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_30
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_31
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_32
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_33
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_34
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_35
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_36
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_37
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_38
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_39
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_40
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_41
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_42
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_43
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_44
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_45
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_46
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_47
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_48
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_49
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_50
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_51
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_52
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_53
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_54
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_55
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_56
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_57
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_58
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_59
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_60
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_61
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_62
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_63
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_64
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_65
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_66
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds