Művészet és pszichológia

2020.05.14 18:17:14 | ArtTér

#Kortárs+Tudás művészeti ismeretterjesztő sorozat – 3. rész

Belső mintázatok, emlékképek, jellemvonások, a személyiség színei, ha egy ego előtérbe kerül… a pszichológia eszköztára gyakran hívja segítségül a művészetet. Rajztesztek, Rorschach, TAT (Tematikus Appercepciós Teszt), mind arról árulkodnak, hogy gondolataink, érzéseink mélyebbek pusztán a szavak szintjénél. Létezik-e olyan kép-szótár, „álmoskönyv”, amivel megfejthetjük művészeinket? Valóban meztelenségig csupaszít egy kép, ha megalkotod? Maradhat-e titkod egy galéria falán? A Kortárs+Tudás 3. részében a művészet és a pszichológia kapcsolatában keressük a válaszokat.

A művészet és a pszichológia közös története mélyen gyökerezik. Egyrészt már korai gondolkodóink a művészi alkotás folyamatára úgy tekintettek, mint az önkifejezés korlátainak lebomlására. Platon egészen addig merészkedett, hogy a művészi alkotást a filozófiához képest a tudatosság hiányában létrejövő folyamatnak tekintette. Freud is a tudattalan tartalmak még „egészséges” kifejeződésének, álommunkához hasonlónak vélte, de ma már tudjuk, hogy a tudatnak, tudatosságnak is hatalmas szerepe van a kreativitásban (reflektálunk, javítunk), nem gondolhatunk rá folyamatos, önkívületi konfliktus-feldolgozásként.

Amikor csak beszélünk róla…

Ha belegondolunk abba, hogy egy első sorban szavakkal, beszéd által kifejező, felépülő kultúrában élünk, a képzőművészet egy olyan egyedi nyelvezet, önkifejezési lehetőség, ami meghaladja a beszédkommunikáció határait, korlátait. Sokak szerint mielőtt kialakul bennünk a beszéd képessége, nem történetekben, elbeszélésekben, hanem képekben kommunikál velünk az agy. Ez a beszéd előtti, vizuális memória így nem fogalmakat tárolhat, hanem képeket és érzéseket, amit ott és akkor hozzá csatolt az ember. Mivel kisgyermekként nem vagyunk tisztában az idő fogalmával, ezért ennek asszociációja is sokkal bonyolultabb, nem lineáris. Amint megtanulunk beszélni, belehelyezkedünk a szociálisan elvárt kommunikációs keretekbe, nem tudjuk értelmezni a korábbi kódolást, „elveszítjük korai emlékeinket”. A művészeten keresztül képesek vagyunk felvenni az elvesztett szálat: közölni, szavakon túl, feldolgozni olyat, amit nem mondanánk ki. Láttatni azt, amit szavakba nem önthetünk. Így égető szükségünk van a művészetre, hogy áthidalhassuk jelenlegi énünk és a preverbális szakasz között tátongó űrt.

Határmezsgye – művészet vagy pszichózis

Gyakran az alkotás folyamatára úgy tekintünk, mint egy módosult tudatállapotra: a művész kívülhelyezkedik a valóságon, felülemelkedik, vagy pont elmerül saját magában, hogy létrehozzon valamit, ami meghaladja a hétköznapiságot. Ha ebben a sztereotípiában gondolkodunk, az alkotás egy tudattalan elemekkel való konfrontálódás, ami vagy kimeríti a skizoid tünetképződést, vagy nem. Ez a kép a korai pszichoanalitikus tudáson alapszik, hiszen Freud is mind a lelki zavart, mind a művészi alkotást a tudattalanhoz kapcsolta, és bár ma már tudjuk, hogy a kreativitás is egy olyan intervallum skála, amelynek csak az egyik végpontja a neurózis, a másik a belső alkotói vágy egészséges megélése, a popkultúra hagyománya mégis egy bizonyos őrület képét őrzi az alkotó művészről.

A pszichoanalitikus hagyomány szerint az alkotásban az elsődleges motiváció a tudattalan tartalmak felszínre törése, aminek a műalkotás ad egy szociálisan elfogadható testet. Így a művész rendelkezik egy felfokozott ösztönélettel, ami miatt nem tudja elfogadni a tapasztalati valóságot, és ezért a képzelet világa felé fordul, ahol kielégítheti a közvetlenül kielégíthetetlen vágyakat (ez a szublimáció). Bár a művész ugyanúgy elszigetelődik a valóságtól, mint a pszichózisban szenvedők, de nem kötődik az illúzióihoz, megtalálja a visszavezető utat a valóságba (erősebb énkép és személyiségstruktúra miatt). A pszichoanalízis nagy gondolata, hogy minden alkotás determinált, és ennek a forrása az én.

A jungi tanulmányok új szintre emelték a művészet és a művészi alkotás vizsgálatát, beemelte a közösséget, vagyis a kollektív tudattalant. Miszerint a befogadó és az alkotó közös tudattalanból merít, ami olyan szimbólumokból, archetípusokból táplálkozik, ami mindannyiunk számára elérhető, bennünk rejlő tudattalan fogalom. Így ezen keresztül értjük meg a művet, kapcsolódunk a műhöz, és ezzel a tapasztalati osztozással a művészhez is.

Modern ábrázolás

A klasszikus művészet nagyon leegyszerűsítve tükörként ábrázol: mind ugyanazt látjuk, és egy alkotás annál jobb, minél hitelesebben mutatja tárgyát. Ám a vallásos hit gyengülésével a művészetben a tartalom kérdése is átértékelődik. Ha már nem az a cél, hogy Isten és ember történetét tanítsuk, a transzcendens tökéletesség nagyságát érjük el, a művészet elkezdhet befelé fordulni, és megvizsgálni azokat a bennünk rejlő rejtélyeket, szimbólumokat, ami a művészt, önmagát teheti művészeti kifejezésének lényegévé. Valamint később azt is felismeri, hogy az egész, jelen esetben az alkotás, így sokkal több, mint csupán a részek, részletek összessége. Tudattalan tartalmakkal, legyen az a művészé vagy befogadóé, a kor jellemző szimbólumaival, anyag, motívum, formaválasztás ok-okozatával, színek lélektani hatásával, kiváltott viselkedéssel élménnyel, belső feltételek tanulmányozásával bővült.

Így ma a művészet, vagy műalkotás gyakorlatilag mindig egy „üres vászon”. Szemlélőként az adott pillanatban dől el, mit engedünk be belőle, hogy hasson ránk. Egyrészt van egy szakmai, „tárgyilagos” szint, amikor azt vizsgáljuk, hogy mit akart a művész átadni. Történetileg, affekciók tekintetében, hogyan helyezzük el az életében, ok-okozatiságában, milyen helyzet, kor az, ami a tartalmat szülte. Másrészt minden alkotás lehetőséget ad arra, hogy új, a művész által megajánlott kontextusban vizsgáljuk saját érzelmeinket, érzéseinket, lelki világunkat, ami még akkor is informatív, ha eltér a művész elképzelésétől, így válik minden mű újabb lehetőséggé önmagunk jobb megértésére.

A tudás, felkészültség így hol ad, hol elvesz. Nekiindulhatunk egy kiállításnak a lehető legkevesebb információval, felfedezni, mit indíthat el bennünk, illetve megérthetjük a műalkotást a művész kontextusában is, hogy ez által kerüljünk közelebb az ő világához.

Művészet, mint megküzdés – Megérteni és feldolgozni

A Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. galériáiban és programjain keresztül lehetőségünk van évről évre teret adni a művészet gyógyító erejének. 2019-ben az Érzékeny terek kiállításunkon célunk volt a megszólítás, tolmácsolás, vagy csak a rávilágítás arra, hogy mindenen van egy repedés, és mindannyian azon keresztül próbáljuk felfogni a felfoghatatlant, jelen esetben a művészetet, és így, mint élmény, független attól, hogy látás- és mozgássérültek, vagy értelmi nehézségekkel élők vagyunk.

Tarr Hajnalka – Benti bútor c. paravánja a szentendrei MANK Galéria Érzékeny terek kiállításán

2020. március 1-ig volt látogatható a Szentendrei ÚjMűhely Galériánkban Szuromi Imre Törés és Építkezés című kiállítása, ami Szuromi 2009-es betegségét megelőző, illetve az azt követő gyógyulási folyamat történetét tárta elénk, egy mélyen vallásos művész eszközeivel. A kiállítás az építkezésre helyezte a hangsúlyt: milyen újra megtanulni beszélni, olvasni, rajzolni és festeni is egy trauma után.

Szuromi Imre Törés és építkezés című tárlat megnyitásán – ÚjMűhely Galéria

Közölni szavak nélkül. Hatalmas fegyver és lehetőség kezünkben a művészet, hiszen az alkotásokon keresztül megérthetünk, információt nyerhetünk azoktól is, akiknek nehézséget okoz kifejezni magukat egy beszélő világban: például az Autistic Art Alapítvány munkája, hogy nem beszélő autista fiatalok belső világáról, tőlük, róluk meséljenek, kortárs művészeti értékkel bíró alkotásokon keresztül.

Így a MANK Nonprofit Kft. számára is elsődleges feladat, hogy kortárs művészeink szakmai támogatása mellett hidat nyisson egy modern művészeti befogadásra is. Hogy a látogató ne csak szemlélője, hanem részese is legyen az alkotásnak, élménnyel gazdagodjon, tudással, rólunk és önmagáról is.

Várunk Titeket online tárlatvezetéseinken, programjainkon, illetve keressétek a #Kortárs+Tudás további részeit!

Írta: Rózsa Viktória

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
szolke_online_kiallitas_
szolke_online_kiallitas_2
szolke_online_kiallitas_3
szolke_online_kiallitas_4
szolke_online_kiallitas_5
szolke_online_kiallitas_6
szolke_online_kiallitas_7
szolke_online_kiallitas_8
szolke_online_kiallitas_9
szolke_online_kiallitas_10
szolke_online_kiallitas_11
szolke_online_kiallitas_12
szolke_online_kiallitas_13
szolke_online_kiallitas_14
szolke_online_kiallitas_15
szolke_online_kiallitas_16
szolke_online_kiallitas_17
szolke_online_kiallitas_18
szolke_online_kiallitas_19
szolke_online_kiallitas_20
szolke_online_kiallitas_21
szolke_online_kiallitas_22
szolke_online_kiallitas_23
szolke_online_kiallitas_24
szolke_online_kiallitas_25
szolke_online_kiallitas_26
szolke_online_kiallitas_27
szolke_online_kiallitas_28
szolke_online_kiallitas_29
szolke_online_kiallitas_30
szolke_online_kiallitas_31
szolke_online_kiallitas_32
szolke_online_kiallitas_33
szolke_online_kiallitas_34
szolke_online_kiallitas_35
szolke_online_kiallitas_36
szolke_online_kiallitas_37
szolke_online_kiallitas_38
szolke_online_kiallitas_39
szolke_online_kiallitas_40
szolke_online_kiallitas_41
szolke_online_kiallitas_42
szolke_online_kiallitas_43
szolke_online_kiallitas_44
szolke_online_kiallitas_45
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_naprol_napra_1
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_2
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_3
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_4
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_5
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_6
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_7
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_8
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_9
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_10
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_11
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_12
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_13
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_14
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_15
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_16
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_17
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_18
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_19
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_20
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_21
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_22
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_23
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_24
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_25
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_26
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_27
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_28
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_29
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_30
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_31
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_32
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_33
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_34
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_35
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_36
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_37
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_38
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_39
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_40
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_41
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_42
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_maoe_foto_
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_2
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_3
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_4
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_5
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_6
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_7
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_8
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_9
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_10
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_11
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_12
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_13
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_14
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_15
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_16
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_17
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_18
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_19
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_20
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_21
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_22
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_23
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_24
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_25
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_26
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_27
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_28
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_29
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_30
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_31
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_32
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_33
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_34
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_35
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_36
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_37
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_38
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_39
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_40
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_41
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_42
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_eukarisztia_
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_2
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_3
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_4
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_5
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_6
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_7
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_8
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_9
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_10
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_11
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_12
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_13
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_14
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_15
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_16
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_17
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_18
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_19
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_20
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_21
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_22
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_23
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_24
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_25
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_26
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_27
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_28
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_29
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_30
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_31
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_32
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_33
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_34
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_35
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_36
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_37
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_38
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_39
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_40
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_41
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_42
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_43
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_44
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_45
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_46
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_47
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_48
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_49
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_50
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_51
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_52
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_53
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_54
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_55
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_56
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_57
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_58
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_59
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_60
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_61
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_62
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_63
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_64
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_65
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_66
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds