Három város, három kiállítás // Interjú a Kép/Test/Lét programsorozatban részt vevő intézmények vezetőivel

2020.11.20 12:00:04 | Egyéb kategória

A közösségépítés és nyitás szellemében indult útjára a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Kép/Test/Lét összművészeti programsorozata, amellyel az alkotóművészet területén tevékenykedő, jelentős vidéki közösségeknek adunk megjelenési lehetőségeket, valamint támogatjuk a művészek lokális megszólítását és közösséggé formálását, a különböző művészeti területek közötti összhang megteremtését. Az eseménysorozat 2021. január végéig valósul meg három megyeszékhely, Miskolc, Szolnok és Veszprém együttműködésével.  

Az egyes városokban egymást követték az izgalmas, a helyi művészeti értékeket bemutató tárlatok: augusztus végén elsőként nyílt meg Test/Harmónia címmel a MANK Nonprofit Kft. és a Művészetek Háza Veszprém által közösen kiírt képzőművészeti pályázat legjobb alkotásaiból válogatott tárlat. A Dubniczay-palotában megrendezett kiállításból kiderült, a formák és technikák sokszínűségével ábrázolható mindaz, amit az emberi létről, az emberi alakról, az ember testi teljesítményéről gondolunk. Ezt követte szeptember közepén a Szolnokon kiállított Legyőzött határok című tárlat, amely az emberi test teljesítőképességének határait, a fizikai erőt igénybe vevő műfajokhoz kapcsolódó, azokból ihletet merítő alkotásokra helyezte a hangsúlyt. Harmadik állomásként Miskolcon láthatjuk október végétől a Teljesítmény című kiállítást. Itt az emberi test teljesítőképességét ábrázoló, illetve a sport kulturális, szociokulturális, történelmi vetületeire reflektáló alkotások állnak a középpontban.

A MANK Nonprofit Kft. kortárs közösségépítő kezdeményezésére és kiállítássorozatára a három partnerintézmény vezetőivel tekintünk vissza. Hegyeshalmi Lászlóval, a veszprémi Művészetek Háza vezetőjével, Verebes Györggyel, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetőjével és Kónya Ábellel, a Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria igazgatójával beszélgettünk a pályázatról, annak sikereiről és a kortárs művészek testképéről.

A Kép/Test/Lét összművészeti programsorozat kiemelt célja, hogy a vidéki művészetet fókuszba állítva bemutatkozási lehetőséget adjon jelentős vidéki művészek és alkotóközösségek számára. Sikerrel járt a program célkitűzésében? Hogyan fogadták a művészek a kezdeményezést?

Hegyeshalmi László: Esetünkben csaknem száz alkotóművész jelentkezett műveivel a pályázatra, tehát a felhívás célba ért. A művészek is elmondták, hogy örülnek a kezdeményezésnek. A pályázatra érkezett munkákból végül 35 alkotás került a tárlaton bemutatásra.

Kónya Ábel: A vidéki művészet fókuszba állítása egy nagyon fontos törekvés – sokan próbáltak már megoldást találni arra, hogy a vidéki létezés ne legyen a mellőzöttséggel egyenlő a magyar művészeti életben. A miskolci kiállítás 2021. január 23-án zárul, de már most kijelenthetjük, hogy számos olyan gondolat és észrevétel megfogalmazódott a partnerek között, amiket később modellként is lehet majd használni. Egyértelműen pozitív maga a szándék a MANK részéről, és hasznosnak találom a résztvevő városok művészeti kiállítóhelyei között az ennek köszönhetően létrejött személyes kapcsolatot is.

Verebes György: Szolnokon én abszolút sikeresnek tartom a programot! Nagyon gazdag válogatás jött létre a program keretén belül, ami nem csak földrajzi, de szellemi és szakmai értelemben is értendő.

Miért fontos a folyamatos közösségépítés és az alkotók közötti párbeszéd? Hogyan tud egy ilyen programsorozat segíteni a helyi alkotóközösségek aktivizálásában?

V.Gy.: A kapcsolattartás, a kapcsolatteremtés térségtől függetlenül alapvető feltétele a minőségi művészeti tevekénységnek. Emellett érdemes tudni, hogy valóban sok művész él és dolgozik Budapesten kívüli területen is. A művészek kimondottan örültek tehát annak, hogy a kiállítás egy közösséghez tartozó művészcsoport tagjai által jött létre, tehát ennek a kiállításnak a közösségteremtő ereje kiemelkedő volt azzal együtt, hogy ez egy országos érvényességű sorozat egyik állomása volt.

H.L.: Veszprém megyében több állandó, összeszokott alkotócsoport működik, többek között a Veszprémi Művész Céh, az Ajkai Grafikai Műhely és a nyári alkotóművészeti szimpóziumokon is rendszeresen együtt dolgozó alkalmi közösségek is ide sorolhatóak. Számukra fontos lehetőséget nyújtanak a különböző alkotói pályázatok. Másrészt a pályázatok jó lehetőséget adnak a művészetelméleti, technikai, formai kérdések megvitatására, az új nézőpontok, a hazai és nemzetközi művészeti mozgások megismerésére. Ezért nagyon fontosnak tartom az alkotóközösségek aktivizálásában a pályázatokat.

K.Á.: A közönség és az alkotók közötti párbeszéd kialakítása valóban nem egyszerű feladat. Ha tárgyilagosak maradunk, akkor a legtöbb – és ez sem kevés –, amit várhatunk a hasonló pályázatoktól, hogy azt jelezzék, van, aki fontosnak érzi a helyi alkotókat és alkotóközösségeket. A projektben résztvevő intézményeknek pedig azt, hogy vannak olyan országos szervezetek, akik komolyan gondolják a kortárs művészet anyagi támogatását országos szinten is.

A Kép/Test/Lét hármasából Önök szerint miért éppen a Test került a beküldött művek fókuszába?

H.L.: Nézetem szerint ennek elsősorban művészettörténeti vonatkozása van. A test ábrázolásának évezredes hagyománya, az úgynevezett ’figurativitás’ mai kérdései ugyanúgy foglalkoztatták a mai alkotókat mind elődjeiket.

K.Á.: Valóban talán azért, mert ez az, ami a legkönnyebben megfogható és ezen keresztül sok témáról lehet beszélni. A ‘kép’ nyilván nagyon általános lett volna. A ‘lét’ hívószó pedig túl elvont és hasonlóan túl tág értelmezéseket predesztinál.

V.Gy.: A test egy bázis. Ez az alap, amit mindannyian átélünk és amin át élünk, hiszen az összes szellemi és fizikai tevékenység innen indul. A mai világ szemlélete hajlik afelé, hogy a testi folyamatokra redukáljon minden szellemi folyamatot, viszont olyanok is vannak, akik azt gondolják, a testi folyamatok a szellemünk következményei. A művészet is ez utóbbihoz kapcsolódó műfaj. A művészek érzik és tudják, hogy a test az nem egy ok, hanem egy okozat. A test tehát a gondolat következménye. A szolnoki kiállítás is erről a kapcsolatról szólt és mutatta be, hogy az alkotói folyamat a szellem testen keresztül való illusztrációja.

A testábrázolásoknak messzemenő hagyományai vannak a vizuális és képzőművészetekben, az egyetemes kultúrában. Önök szerint hogyan követik a kortárs művészek ezeket az alkotói hagyományokat?

K.Á.: Nem gondolom, hogy egy mai kortárs művész jellemzően hagyományként tekintene a művészettörténeti példákra. Minden eddigi képzőművészeti megnyilvánulás beépül a kortárs lehetőségekbe és szabadon idézhető – ezzel élnek is az alkotók. Azt mondanám tehát, hogy minták, de nem hagyomány.

H.L.: Valóban. Aki végig járta a művészeti képzés különböző fokozatait, az megismerkedett a művészeti hagyománnyal, annak elméletével és gyakorlatával is. Úgy gondolom, hogy napjaink képzőművészetében – minden műfajban – nagyon erőteljesen és összetetten jelenik meg a testábrázolás. Elmondható, hogy igen összetett a kortárs művészek testképe és ez a Veszprémben látható alkotásokon is megmutatkozott. Az egzisztenciális önmegjelenítéstől a csoportos tevékenységen át változatos és gazdag az alkotók testképe.

V.Gy.: Jelenleg a test-kultusz világában élünk. Mi a saját képünket a testünkön keresztül próbáljuk megmutatni, és ez mostanában kicsit elburjánzott. Ez azért probléma, mert eltereli a figyelmet a test átéléséről és a belsőnkben lezajló folyamatokról. Viszont ezek örökérvényű kérdések, amelyekkel a művészek talán erőteljesebben foglalkoznak, mint a társadalom más csoportjai.

Mivel a kiállítások a koronavírus járvány árnyékában szerveződtek, hogyan értékelődött át, vagy nyert új értelmet a kiállítás tematikája?

K.Á.: Az egyik alkotáson egy meztelen női testet látunk maszkban. Ez egy elég direkt reagálás. A bizonytalanság, a magára hagyatottság és az elidegenedés érzése markánsan megjelenik a kiállítási anyagban.

V.Gy.: Kiemelt fontossága van annak, hogy az ember élő valóságában találkozzon egy műalkotással és ne monitoron keresztül nézze azokat. Nyilván ebben a koronavírus által megbélyegzett időszakban ez nehézségeket okozott. Megrendezhettük a kiállítást, de a látogatottságot biztosítani – és a látogatók biztonságára odafigyelni – egy nehezített feladat volt. A mi számunkra egy kivételes öröm, hogy ezt a kiállítást fizikai valóságában meg tudtuk rendezni, és a megnyitó ünnepséget is meg tudtuk tartani. A közönség is nagy érdeklődéssel vett részt a rendezvényen és a művészek is örültek, hogy néhány hónap bezártság után ismét fizikális kiállításon vehettek részt. A közösségteremtő ereje ennek a kiállításnak kiemelkedő volt.

H.L.: Az alkotók elmondása szerint a művek kivitelezését befolyásolta elsősorban a járvány. A veszprémi kiállításon két mű reflektált a koronavírus-járvány okozta léthelyzetre, de a vírus alapvetően nálunk nem okozott nagyobb nehézséget az augusztusi megnyitásban.

Mennyire fontos a testtudat és az önreflexió a kortárs alkotásban? Segít a belső önreflexió a közösségtudat építésében?

H.L.: Az alkotóművészek számára, akik hivatásukból következően szenzitíven, kreatívan, kritikusan, tudatosan reagálnak a világ jelenségeire, létfontosságú a testtudat és az önreflexió. A belső önreflexió az ember egészséges testi-lelki működésének alapfeltétele. Ahogy az egyén egzisztenciális működését, úgy a közösségtudat-építést, az együttműködést is meghatározza.

K.Á.: Szerintem is, a testtudat és az önreflexió a kortárs művészet alapkérdései közé tartoznak. Azt persze nem állíthatjuk, hogy mindenkinél elsődleges témát jelentenének, de nagy szeletét képezik a művészek alkotói munkásságának. A közösségtudat szempontjából kulcsfontosságú az egyén önmagáról kialakított képe és az önazonosság megteremtése, vagy az arra való törekvés.

V.Gy.: A letisztult, kialakult testtudat abszolút tud segíteni a közösségépítésben! Az én szemléletem szerint a közösségi létnek az egyik alapköve a bizalom. A bizalom pedig a cselekedeteken keresztül válik valóra: a beszéden, a gesztusokon. Ez azt is jelenti, hogy a test elengedhetetlen a közösségi léthez. Egy műalkotás befogadása is tekinthető közösségi tevékenységnek, hiszen az az időtartam amíg Ő a műtárgyat nézi, megsokszorozódik a lelkében. Az a három másodperc, amíg valaki egy műtárgyat néz, utána akár órákra, napokra, hónapokra is tovább kíséri az embert. Innentől kezdve a műtárgy a végtelenben él tovább sok-sok emberben.

Veszprémben és Szolnokon nagy sikerrel zárult a kiállítás, Miskolcon pedig Teljesítmény címmel több mint harminc művész válogatott alkotásával 2020. október 29-én nyílt meg a legújabb tárlat. A MANK által életre hívott Kép/Test/Lét programsorozatra és az ennek köszönhetően létrejött találkozásokra, új kapcsolatokra a partnerintézmények vezetői, a helyi művészek és a látogatóközönség is egybehangzóan pozitívan tekintenek. Bízunk benne, hogy megkezdett munkánkat a jövőben is folytathatjuk, tovább építhetjük kortárs közösségeinket! A programsorozat megvalósulásáról tovább olvashattok itt .

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow