Tájművészet, avagy a környezettel való alkotás

2020.12.18 09:09:38 | ArtTér

#Kortárs+Tudás – 6. rész

A fizikai környezet bizonyos tényezői, mint a levegő, a víz, a napsugárzás és a talaj közvetlenül befolyásolják az emberi létet, egészséget, kultúrát. A hazai és külföldi kortárs művészeket is foglalkoztatja a természeti környezetük, munkáikban gyakran visszatérő motívum az ember környezethez fűződő kapcsolata és az ökológiai tudatosságra való felszólítás. A #Kortárs+Tudás művészeti ismeretterjesztő sorozat 6. részéből kiderül, hogyan lehet a környezettel közösen, összhangban alkotni és miként lesz a tájból műalkotás.

„Milyen szép festői ez a táj!”

Sokszor hangzik el ez a mondat, mikor környezetünkre tekintve valami igazán szépet, megihletőt látunk. A művészetben már az emberiség kezdete óta találunk tájat és környezetet ábrázoló alkotásokat. A tájképfestészet, mint különálló műfaj a képzőművészeten belül, a 17. századi holland landschap-okig, azaz tájképekig vezethető vissza. Az, hogy a természeti környezetből fő téma lett, nagyban köszönhető a hollandok környezettudatosságának, amely már az 1600-as években is a földjeik és környezeti szépségeik megörökítésére ösztökéltek a művészeket.

A magyar képzőművészek körében a tájképfestészet és a környezetben való alkotás a 19. században vált népszerűvé a kornak megfelelően francia mintára. Előszőr a romanticista ábrázolásmód terjedt el, később pedig az impresszionista művészek plein-air festészete volt hatással a magyar alkotókra is. 1886-ban alapította meg Hollósy Simon a Nagybányai Művésztelepet, amelynek alapelképzelései között első helyen szerepelt a természet hű követése, ábrázolása, és a környezet közelében való alkotás. A trianoni békeszerződés Nagybányát elszakította Magyarországtól, így a nagy hírű művésztelep Romániához került. A nagybányai iskola tradícióira alapozva és annak pótlására jött létre 1926-ban a Szentendrei Művésztelep. Az itt alkotó művészek szemléletükben vitték tovább a nagybányai plein-air felfogást, immár az új határ innenső oldalán.

A kortárs művészetben erőteljesen, és merőben másképp jelenik meg a természeti környezet. A második világháború utáni évek avantgárd művészei újabb és újabb módon feszegették a művészet határait mind témában, mind anyaghasználatban. Ezzel egyidejűleg pedig az emberi tevékenységek környezetre való hatása is foglalkoztatta a köztudatot, hiszen a különböző háborúk, a technológia és ipar fejlődése gyökeresen változtatta meg a természetet. Az 1960-as évektől kezdve egyre több környezettudatos alkotás jelent meg, amely a tájat már nem csak szépségéért örökítette meg, hanem az ember és a környezet kapcsolatát is vizsgálta. 

Keretek nélkül

Az 1960-as és 70-es évek újító szellemű művészi önkifejezési módjai közül a land art, vagyis a tájművészet a legmonumentálisabb és az egyik legérdekesebb. A land art a természeti környezet formavilágát és anyagait használja szabadtéri installációk létrehozásához. Kövek, sziklák, fák, de tavak is alkotássá válnak a land art művész kezei között.

Ezek az alkotások rendszerint rövidéletűek, mivel az elkészülésüket követően a természet kegyére vannak bízva. Az első, úttörő alkotások legtöbbje elpusztult, mára csupán fényképeken maradtak fenn. A land art lényege rámutat a környezet folytonos átalakulására, ezáltal reflektálva az emberi tevékenységek múlandóságára. Bár próbálkozunk saját képünkre formálni a természetet, mégsem másíthatjuk meg a tájat végérvényesen.

Hogy mennyire szeszélyes a land art? A leghíresebb nemzetközi példa évekig nem is volt látható, mivel víz alatt volt. Robert Smithson amerikai művész Spiral Jetty című alkotása Utah államban található a Nagy-Sóstó területén. Iszapból, kikristályosodott sóból és bazaltkőből készült. A gyárakkal tűzdelt sivár, iparosított környezet szolgált inspirációkként, amelyben a mértani pontossággal kiszámított spirális alak feltűnő látványt nyújt. Bár az alakzat ugyanolyan emberi behatás a környezetre, mint a közelében található olajfinomítók és gyárak, a Spiral Jetty egy naturális forma másolata ésörvényként épül be a környezetébe. Olyannyira, hogy 1970-es elkészülése után 30 éven át víz alatt volt, míg nem csapolták le a tó vizét és tették állandóvá a vízállást. A helyzet iróniája, hogy az alkotás csak azért látható a mai napig, mert az ember továbbra is beavatkozik a természetbe.

Robert Smithson Spiral Jetty című alkotása, 1970. Forrás: Wikipédia

Tájművészet a Kárpát-medencében

A hatvanas években, szinte egyidejűleg az amerikai kísérletekkel, már alkottak olyan képzőművészek, akik land art-tal foglalkoztak Magyarországon, de jelentős hazai példákat mégis a hetvenes évektől tudunk felmutatni. A land art remek lehetőséget nyújtott a művészi kísérletezésre és az akkori rendszer szabályozásain kívül alkotásra, hiszen ezek a „műtárgyak” nem a hivatalos fórumoknak vagy galériáknak készültek.

A hazai művészeti szcénában az 1970-ben alakult Pécsi Műhelyben csoportosult iparművészek érdeklődtek leginkább a land art iránt.  Ehhez a csoporthoz kapcsolódott Keserü Ilona is, akinek 1973-as Tapasztott formák című tájszobra máig a nagyharsányi szoborparkban található. Keserü Ilona munkáiban már ezelőtt is visszatérő motívum volt a sírkő-ábrázolás, a Tapasztott formák pedig ennek a vizuális érdeklődésnek a felnagyított, tájban elhelyezett példái. A helyszín egy elhagyatott kőbánya, amely 1967-ben alakult át szoborparkká, így már maga a helyszínválasztással is az ember földhöz való viszonyát keresi. Mi a párhuzam a bányászat és az élet között? A bányában feltárják a föld belsejét, hogy kifejtsék a követ. Mikor eltemetjük hallottainkat, ismét feltárjuk a földet a koporsónak és a sírt egy kőtáblával jelöljük, amelyet a bányában fejtettek ki.  

Keserü Ilona Tapasztott formák című reliefszobra, 1973, márvány, mészkő, habarcs. Forrás: ikeseru.org

Szintén a Pécsi Műhelyhez kapcsolódott Halász Károly, aki 1973-ban megalkotta a Robert Smithson emlékére címet viselő művet a paksi Duna parton. A Spiral Jetty alkotója előtt tisztelgő 30 méter átmérőjű spirál egyszerre volt land art, akció és dokumentarista fénykép. Smithson spiráljával ellentétben Halász Károly a víz közvetlen közelébe, a parti homokba rajzolta az örvénylő formát, majd a mélyedésbe olajat öntött és felgyújtotta azt. Miután az olaj elégett, a mű megszűnt létezni, sőt, hamarosan a szél és a víz teljesen megsemmisítette a mű helyét. Elkészülésének szomorú apropója volt, hiszen Robert Smithson ugyanabban az évben halt meg autóbalesetben.

Halász Károly Robert Smithson emlékére című alkotása, 1973. Forrás: abc Galéria

Nem véletlen, hogy mindkét mű ilyen erősen reflektál az elmúlásra. A land art alkotásokat kiszámíthatatlanságuk jellemzi. A művésznek pillanatnyi ráhatása van a környezetre, amely rögtön a mű létrehozása után megváltozik, vagy akár megsemmisül. A land art ilyen módon rávilágít létünk törékenységére a természet örökös körforgásával szemben.

A land art kortárs képviselői

A land art első megjelenése óta többször újraértelmeződött, ám a mai napig népszerű kifejezési eszköz a művészek kezében. A kortárs magyar képző- és iparművészek körében is gyakran találkozunk land art alkotásokkal a mai napig is.

Pokorny Attila munkái az organikus világgal kapcsolják össze az emberi tevékenységeket. Ez gyakran szó szerint értendő, hiszen visszatérő elem a naturális tárgyak összefonása, a lyukak és repedések betömése. Land art alkotásai lenyomatként is működnek, gyakran elrejtve jelennek meg a természetben, például fák felületén vagy egy mohával borított kövön. Munkáiban az emberi beavatkozás nem rombolja a természetet, hanem kiegészíti és kiteljesíti azt.

Pokorny Attila Sziklavarrás című alkotása, 2011. Forrás: Pokorny Attila / pokorny.hu
Pokorny Attila Kiegészítés című alkotása, 2012. Forrás: Pokorny Attila / pokorny.hu

Hasonlóképpen Hajas Katinka alkotása is az ember fizikai és szellemi életét-létét vizsgálja a természetes anyagok tulajdonságain keresztül. Földkörök című land art alkotása a művész szellemi termékét engedi át a természet erőinek. A középső színezett földgyűrű két színből áll, egy vörösből, ami a nyarat, és egy szürkéből, ami a telet jeleníti meg. A föld kopása során itt is megjelenik egy új jelentésréteg, ahogyan folyamatosan kisebb lesz, elmosódik a művész által gondosan felhalmozott forma.  

Hajas Katinka Földkörök című alkotása, 2013. Forrás: Hajas Katinka / en.hajaskatinka.com

Számunkra is fontos harmóniában létezni a környezettel

„A magyar kultúra népszerűsítésén túl kiemelten fontos számunkra az aktuális, az egész társadalmunkat foglalkoztató témák megjelenítése a művészet eszköztárán keresztül. Éppen ezért az elmúlt években hangsúlyos szerepet kapott mind kiállítási koncepcióinkban, mind munkakörnyezetünk kialakításában a környezetvédő megoldások alkalmazása, klímatudatos cselekedetek beépítése a mindennapokba” – mondta el a program kapcsán Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető igazgatója.  

A 2021-es évben kiemelten tervezünk foglalkozni a MANK-nál az emberek környezethez fűződő kapcsolatával és alkalmazkodóképességével, választ keresve arra, hogyan tudunk szimbiózisban létezni folyamatosan változó környezetünkkel. Éppen ezért csatlakoztunk már idén is az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, míg jövőre a Budapesten rendezett Ökoindustria Green Expón tervezünk részt venni izgalmas installációkkal, képző- és iparművészeti tárgyakkal. A MANK ezek által is azt kívánja népszerűsíteni, hogy a klímavédelem és a környezettudatosság a társadalom minden része számára fontos téma – még a kortárs művészetnek is.

Írta: Petri Anikó

#Kortárs+Tudás sorozatunk korábbi részei itt olvashatók:

Első rész

Második rész

Harmadik rész

Negyedik rész

Ötödik rész

Partnereink

veszprembalaton2023 NKA MMA kultura.hu
szolke_online_kiallitas_
szolke_online_kiallitas_2
szolke_online_kiallitas_3
szolke_online_kiallitas_4
szolke_online_kiallitas_5
szolke_online_kiallitas_6
szolke_online_kiallitas_7
szolke_online_kiallitas_8
szolke_online_kiallitas_9
szolke_online_kiallitas_10
szolke_online_kiallitas_11
szolke_online_kiallitas_12
szolke_online_kiallitas_13
szolke_online_kiallitas_14
szolke_online_kiallitas_15
szolke_online_kiallitas_16
szolke_online_kiallitas_17
szolke_online_kiallitas_18
szolke_online_kiallitas_19
szolke_online_kiallitas_20
szolke_online_kiallitas_21
szolke_online_kiallitas_22
szolke_online_kiallitas_23
szolke_online_kiallitas_24
szolke_online_kiallitas_25
szolke_online_kiallitas_26
szolke_online_kiallitas_27
szolke_online_kiallitas_28
szolke_online_kiallitas_29
szolke_online_kiallitas_30
szolke_online_kiallitas_31
szolke_online_kiallitas_32
szolke_online_kiallitas_33
szolke_online_kiallitas_34
szolke_online_kiallitas_35
szolke_online_kiallitas_36
szolke_online_kiallitas_37
szolke_online_kiallitas_38
szolke_online_kiallitas_39
szolke_online_kiallitas_40
szolke_online_kiallitas_41
szolke_online_kiallitas_42
szolke_online_kiallitas_43
szolke_online_kiallitas_44
szolke_online_kiallitas_45
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_naprol_napra_1
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_2
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_3
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_4
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_5
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_6
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_7
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_8
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_9
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_10
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_11
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_12
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_13
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_14
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_15
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_16
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_17
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_18
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_19
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_20
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_21
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_22
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_23
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_24
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_25
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_26
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_27
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_28
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_29
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_30
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_31
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_32
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_33
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_34
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_35
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_36
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_37
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_38
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_39
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_40
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_41
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_42
MANK_online_kiallitas_naprol_napra_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
210104_Szolnok_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
210106_miskolc_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
201228_veszprem_ss.indd
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_maoe_foto_
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_2
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_3
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_4
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_5
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_6
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_7
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_8
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_9
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_10
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_11
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_12
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_13
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_14
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_15
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_16
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_17
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_18
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_19
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_20
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_21
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_22
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_23
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_24
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_25
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_26
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_27
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_28
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_29
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_30
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_31
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_32
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_33
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_34
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_35
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_36
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_37
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_38
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_39
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_40
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_41
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_42
MANK_online_kiallitas_maoe_foto_43
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds

MANK_online_kiallitas_eukarisztia_
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_2
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_3
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_4
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_5
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_6
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_7
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_8
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_9
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_10
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_11
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_12
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_13
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_14
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_15
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_16
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_17
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_18
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_19
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_20
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_21
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_22
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_23
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_24
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_25
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_26
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_27
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_28
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_29
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_30
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_31
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_32
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_33
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_34
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_35
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_36
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_37
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_38
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_39
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_40
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_41
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_42
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_43
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_44
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_45
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_46
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_47
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_48
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_49
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_50
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_51
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_52
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_53
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_54
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_55
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_56
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_57
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_58
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_59
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_60
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_61
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_62
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_63
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_64
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_65
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_66
MANK_online_kiallitas_eukarisztia_67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

This will close in 0 seconds